Translations by Michal Szymczewski

Michal Szymczewski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

13 of 3 results
11.
Open <gui>Universal Access</gui> and select the <gui>Typing</gui> tab.
2014-07-31
Otwórz <gui>Uniwersalny Dostęp</gui> i wybierz <gui>Pisanie</gui> tab.
3149.
If you have an Apple keyboard, there will not be a Windows key on your keyboard. The <key>⌘</key> (Command) key can be used instead.
2014-07-31
Jeżeli posiadasz klawiaturę Apple, nie znajdziesz tam klawisza Windows. Można wzamian użyć przycisku Command <key>⌘</key>
3151.
The Super key can help you do even more than that, though. To learn about more uses for the <em>Super</em> key, see the <link xref="shell-keyboard-shortcuts">keyboard shortcuts</link> page.
2014-07-31
Super klawisz pomoże zrobić Ci jeszcze więcej. Aby poznać więcej zastosowań dla <em>Super</em> klawisza, odwiedź stronę <link xref="shell-keyboard-shortcuts">skróty klawiszowe</link>.