Translations by Łukasz Cieśluk

Łukasz Cieśluk has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

119 of 19 results
1.
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License
2012-11-05
Licencja Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported
23.
Simulate clicking by hovering
2012-11-04
Symuluj kliknięcie poprzez najechanie
53.
2012
2012-11-04
2012
91.
GNOME Documentation Project
2012-11-05
GNOME Dokumentacja projektu
92.
Ubuntu Documentation Team
2012-11-05
Ubuntu Dokumentacja zespołu
100.
Thank you for taking the time to read the <em>Ubuntu Desktop Guide</em>.
2012-11-05
Dziękujemy za czas poświęcony na przeczytanie <em>Przewodnika Ubuntu Desktop</em>.
142.
Remove an account
2012-11-05
Usuń konto
146.
Click <gui>Remove</gui>.
2012-11-05
Kliknij <gui>Usuń</gui>.
167.
Susanna Huhtanen
2012-11-05
Susanna Huhtanen
186.
To install additional software, complete the following steps:
2012-11-05
W celu zainstalowania dodatkowego oprogramowania, wykonaj następujące czynności:
203.
Click <gui>Add</gui> and enter the <code>ppa:</code> location.
2012-11-05
Kliknij <gui>Add</gui> i wpisz lokalizację <code>ppa:</code>.
232.
Verify your backup was successful.
2012-11-05
Weryfikacja twojej kopii bezpieczeństwa zakończyła się sukcesem.
247.
Use Déjà Dup (or some other backup application) to make copies of your valuable files and settings to protect against loss.
2012-11-05
Użyj Déjà Dup (lub innej aplikacji tworzącej kopie zapasowe), aby wykonać kopie cennych plików oraz ustawień w celu zabezpieczenia się przed ich utratą.
248.
How to back up
2012-11-05
Jak wykonać kopię zapasową
267.
Hidden files
2012-11-05
Ukryte pliki
271.
Most of your application settings will be stored in the hidden folders <file>.config</file>, <file>.gconf</file>, <file>.gnome2</file>, and <file>.local</file> in your Home folder.
2012-11-05
Większość ustawień aplikacji będzie przechowywanych w ukrytych folderach <file>.config</file>, <file>.gconf</file>, <file>.gnome2</file> oraz <file>.local</file> w katalogu domowym.
555.
Ekaterina Gerasimova
2012-11-05
Ekaterina Gerasimova
765.
Julita Inca
2012-11-05
Julita Inca
3137.
Adjust the settings of your Wacom tablet.
2012-11-05
Dostosuj ustawienia tabletu Wacom