Translations by Krzysztof Tataradziński

Krzysztof Tataradziński has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 65 results
108.
Add an account
2016-06-11
Dodaj konto
491.
Color management
2016-06-12
Zarządzanie kolorami
492.
Color profiles
2016-06-12
Profile koloru
493.
Calibration
2016-06-12
Kalibracja
575.
Edit the contact details.
2016-06-12
Edytuj szczegóły kontaktu.
593.
Contacts
2016-06-12
Kontakty
602.
Click inside the search field.
2016-06-12
Kliknij w polu wyszukiwania.
603.
Start typing the name of the contact.
2016-06-12
Zacznij wpisywać nazwę kontaktu.
611.
Time & date
2016-06-12
Czas & data
623.
Ubuntu Documentation Project
2016-06-12
Projekt Dokumentacji Ubuntu
643.
Click on the clock at the right side of the top bar and select <gui>Date and Time Settings</gui>.
2016-06-13
Kliknij na zegar po prawej stronie górnego panelu i wybierz <gui>Ustawienia Daty i Czasu</gui>.
644.
You may need to click <gui>Unlock</gui> and type the <link xref="user-admin-explain">admin password</link>.
2016-06-13
Możliwe, że będziesz musiał kliknąć <gui>Odblokuj</gui> i podać <link xref="user-admin-explain">hasło administratora</link>.
645.
Adjust the date and time by clicking on the arrows to choose the hour and minute. You can choose the year, month and day from the drop-down lists.
2016-06-13
Dostosuj datę i czas poprzez klikanie na strzałki w celu ustawienia godziny i minuty. Rok, miesiąc i dzień możesz wybrać z rozwijanych list.
658.
Click <gui>-</gui> to delete a city from the list.
2016-06-13
Kliknij <gui>-</gui>, aby usunąć miasto z listy.
665.
To test the speed of your hard disk:
2016-06-13
Aby sprawdzić szybkość twojego dysku trwadego:
1306.
Resolution
2016-06-19
Rozdzielczość
1309.
Rotation
2016-06-19
Obrót
1313.
Sound
2016-06-13
Dźwięk
1314.
Sound
2016-06-13
Dźwięk
1315.
Sound
2016-06-13
Dźwięk
1316.
<link xref="sound-volume">Volume</link>, <link xref="sound-usespeakers">speakers and headphones</link>, <link xref="sound-usemic">microphones</link>…
2016-06-13
<link xref="sound-volume">Głośność</link>, <link xref="sound-usespeakers">głośniki i słuchawki</link>, <link xref="sound-usemic">mikrofony</link>…
1320.
Photos
2016-06-13
Zdjęcia
1322.
Videos
2016-06-13
Filmy
1327.
Mouse
2016-06-13
Mysz
1329.
Common problems
2016-06-13
Typowe problemy
1373.
Mouse pointer is not moving
2016-06-19
Wskaźnik myszy nie przesuwa się
1571.
Files
2016-06-13
Pliki
1576.
Folders
2016-06-13
Foldery
1583.
Access files
2016-06-13
Dostęp do plików
1585.
Create and delete files
2016-06-13
Tworzenie i usuwanie plików
2404.
How and where to report problems with Ubuntu.
2016-06-21
Jak i gdzie zgłosić problemy z Ubuntu.
2405.
Report a problem in Ubuntu
2016-06-21
Zgłaszanie problemu w Ubuntu
2421.
2011
2016-06-21
2011
2422.
Screenshots
2016-06-21
Zrzuty ekranu
2424.
Take a screenshot
2016-06-21
Wykonanie zrzutu ekranu
2496.
Alexandre Franke
2016-06-21
Alexandre Franke
2502.
Lock the screen
2016-06-21
Zablokowanie ekranu
2523.
Useful keyboard shortcuts
2016-06-21
Przydatne skróty klawiszowe
2525.
Getting around the desktop
2016-06-21
Kilka słów o pulpicie
2526.
<keyseq><key>Alt</key><key>F2</key></keyseq>
2016-06-21
<keyseq><key>Alt</key><key>F2</key></keyseq>
2528.
<keyseq><key>Alt</key><key>Tab</key></keyseq>
2016-06-21
<keyseq><key>Alt</key><key>Tab</key></keyseq>
2530.
<keyseq><key>Alt</key><key>`</key></keyseq>
2016-06-21
<keyseq><key>Alt</key><key>`</key></keyseq>
2533.
<keyseq><key xref="windows-key">Super</key><key>S</key></keyseq>
2016-06-21
<keyseq><key xref="windows-key">Super</key><key>S</key></keyseq>
2535.
<keyseq><key xref="windows-key">Super</key><key>W</key></keyseq>
2016-06-21
<keyseq><key xref="windows-key">Super</key><key>W</key></keyseq>
2541.
<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>Delete</key></keyseq>
2016-06-21
<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>Delete</key></keyseq>
2543.
<keyseq><key>Ctrl</key><key xref="windows-key">Super</key><key>D</key></keyseq>
2016-06-21
<keyseq><key>Ctrl</key><key xref="windows-key">Super</key><key>D</key></keyseq>
2545.
<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>L</key></keyseq>
2016-06-21
<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>L</key></keyseq>
2548.
<keyseq><key>Ctrl</key><key>A</key></keyseq>
2016-06-21
<keyseq><key>Ctrl</key><key>A</key></keyseq>
2550.
<keyseq><key>Ctrl</key><key>X</key></keyseq>
2016-06-21
<keyseq><key>Ctrl</key><key>X</key></keyseq>
2552.
<keyseq><key>Ctrl</key><key>C</key></keyseq>
2016-06-21
<keyseq><key>Ctrl</key><key>C</key></keyseq>