Browsing Nepali translation

280 of 281 results
280.
Once the system is configured to your satisfaction, run 'oem-config-prepare'. This will cause the system to delete the temporary 'oem' user and ask the end user various configuration questions the next time it boots.
Type: text
Description
एकपटक तपाईंको सन्तुष्टिअनुसार प्रणाली सेट भएपछि 'oem-config-prepare' कमाण्ड चलाउनुहोस् । यसो गर्दा प्रणालीले 'oem' नामको अस्थायी प्रयोगकर्तालाई हटाइदिन्छ र अर्कोपटक बूट हुँदा प्रणालीको व्यवस्थापनसम्बन्धि प्रयोगकर्तालाई विभिन्न प्रश्नहरू सोध्दछ ।
Translated and reviewed by Nj Subedi
Located in ../oem-config-udeb.templates:3001
280 of 281 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.