Translations by Colin Watson

Colin Watson has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 84 results
5.
Install
2009-08-25
Installér
6.
Install (OEM mode, for manufacturers only)
2009-08-25
Installér (OEM tilstand, kun for forhandlere)
7.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
2009-08-25
Du er ved at installere i systemforhandlertilstand. Indtast venligst et unikt navn for denne mængde af systemer. Navnet vil blive gemt på det installerede system og bruges til hjælp med fejlrapporter.
15.
Where are you?
2009-08-25
Angiv din lokation
16.
Keyboard layout
2009-08-25
Tastaturlayout
23.
Who are you?
2009-08-25
Hvem er du?
29.
Skip
2009-08-25
Spring over
41.
You are running in debugging mode. Do not use a valuable password!
2009-08-25
Systemet kører i fejlsøgningstilstand. Benyt ikke et værdifuldt kodeord!
48.
Log in automatically
2009-08-25
Log ind automatisk
54.
Prepare partitions
2009-08-25
Klargør partitioner
56.
Quit the installation?
2009-08-25
Afslut installationen?
57.
Do you really want to quit the installation now?
2009-08-25
Er du sikker på, at du vil afslutte installationen nu?
66.
Installation Complete
2009-08-25
Installation fuldført
67.
Continue Testing
2009-08-25
Fortsæt afprøvning
68.
Restart Now
2009-08-25
Genstart nu
70.
Installer crashed
2009-08-25
Installationen mislykkedes
82.
Device
2009-08-25
Udstyr
83.
Type
2009-08-25
Type
84.
Mount point
2009-08-25
Monteringspunkt
85.
Format?
2009-08-25
Formatér?
86.
Size
2009-08-25
Størrelse
87.
Used
2009-08-25
Brugt
89.
free space
2009-08-25
ledig plads
90.
unknown
2009-08-25
ukendt
91.
Create partition
2009-08-25
Opret partition
95.
Primary
2009-08-25
Primær
96.
Logical
2009-08-25
Logisk
97.
Edit partition
2009-08-25
Redigér partition
98.
Edit a partition
2009-08-25
Redigér en partition
99.
Boot loader
2009-08-25
Opstartsindlæser
101.
Go Back
2009-08-25
Gå tilbage
102.
Continue
2009-08-25
Fortsæt
106.
Installation is complete. You need to restart the computer in order to use the new installation.
2009-08-25
Installationen er fuldført. Du skal genstarte computeren for at tage den nye installation i brug.
108.
Installing system
2009-08-25
Installerer systemet
109.
Finding the distribution to copy...
2009-08-25
Finder distributionen, som skal kopieres...
110.
Copying files...
2009-08-25
Kopierer filer...
112.
Installation Failed
2009-08-25
Installation mislykkedes
113.
The installer encountered an error copying files to the hard disk:
2009-08-25
Installationsprogrammet stødte på en fejl under kopieringen af filer til harddisken:
114.
This is due to there being insufficient disk space for the install to complete on the target partition. Please run the installer again and select a larger partition to install into.
2009-08-25
Dette skyldes, at der ikke er tilstrækkelig plads på disken, til at installationen kan gennemføres på målpartitionen. Kør venligst installationsprogrammet igen, og vælg en større partition at installere på.
115.
This is often due to a faulty CD/DVD disk or drive. It may help to clean the CD/DVD, to burn the CD/DVD at a lower speed, or to clean the CD/DVD drive lens (cleaning kits are often available from electronics suppliers).
2009-08-25
Dette skyldes ofte fejl på cd/dvd-disken eller i selve drevet. Det kan hjælpe at rengøre cd/dvd'en, at brænde cd/dvd'en ved en lavere hastighed, eller at rense cd/dvd-drevets linse (rensesæt kan ofte købes i elektronikforretninger).
116.
This is often due to a faulty hard disk. It may help to check whether the hard disk is old and in need of replacement, or to move the system to a cooler environment.
2009-08-25
Dette skyldes ofte fejl på harddisken. Det kan hjælpe at tjekke, om harddisken er gammel og bør udskiftes eller at flytte systemet til et køligere miljø.
117.
This is often due to a faulty CD/DVD disk or drive, or a faulty hard disk. It may help to clean the CD/DVD, to burn the CD/DVD at a lower speed, to clean the CD/DVD drive lens (cleaning kits are often available from electronics suppliers), to check whether the hard disk is old and in need of replacement, or to move the system to a cooler environment.
2009-08-25
Dette skyldes ofte fejl på cd/dvd-disken, i drevet eller på harddisken. Det kan hjælpe at rengøre cd/dvd'en, at brænde cd/dvd'en ved en lavere hastighed, at rense cd/dvd-drevets linse (rensesæt kan ofte købes i elektronikforretninger), at tjekke om harddisken er gammel og bør udskiftes eller at flytte systemet til et køligere miljø.
118.
The following file did not match its source copy on the CD/DVD:
2009-08-25
Den følgende fil stemte ikke overens med kildekopien på cd/dvd'en:
119.
Copying installation logs...
2009-08-25
Kopierer installationslogge...
120.
Configuring target system...
2009-08-25
Konfigurerer destinationssystemet...
121.
Configuring system locales...
2009-08-25
Konfigurerer systemets lokalitetsindstillinger...
122.
Configuring apt...
2009-08-25
Sætter apt op...
123.
Configuring time zone...
2009-08-25
Konfigurerer tidszone...
124.
Configuring keyboard...
2009-08-25
Konfigurerer tastatur...
125.
Creating user...
2009-08-25
Opretter bruger...