Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 34 results
1.
Access for everyone
type: Content of: <div><h1>
Truy cập cho mọi người
Translated and reviewed by Trần Đức Nam on 2013-10-10
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:1
2.
At the heart of the Ubuntu philosophy is the belief that computing is for everyone. With advanced accessibility tools and options to change language, colour scheme and text size, Ubuntu makes computing easy – whoever and wherever you are.
type: Content of: <div><div><div><p>
Trọng tâm của triết lý Ubuntu là sự tin tưởng rằng mọi người đều được sử dụng máy tính. Nhờ những công cụ hỗ trợ truy cập và những tùy biến như màu sắc ưa thích, cỡ chữ và ngôn ngữ, Ubuntu cho phép dùng máy tính một cách dễ dàng - cho dù bạn là ai, bạn ở nơi đâu.
Translated and reviewed by Trần Đức Nam on 2013-10-10
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:8
3.
Customization options
type: Content of: <div><div><div><h2>
Các lựa chọn tùy thích
Translated and reviewed by Trần Đức Nam on 2012-02-24
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:12
4.
Appearance
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Diện mạo
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2011-09-09
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:16
5.
Assistive technologies
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Công nghệ hỗ trợ
Translated by Vu Do Quynh on 2011-02-22
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:20
6.
Language support
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Hỗ trợ ngôn ngữ
Translated by Vu Do Quynh on 2011-02-22
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:24
7.
Make the most of the web
type: Content of: <div><h1>
Đi khắp hang cùng ngỏ hẻm của thế giới web
Translated and reviewed by Huynh Trong Nghia on 2012-10-02
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:1
8.
Ubuntu includes Firefox, the web browser used by millions of people around the world. And web applications you use frequently (like Facebook or Gmail, for example) can be pinned to your desktop for faster access, just like apps on your computer.
type: Content of: <div><div><div><p>
Ubuntu bao gồm Firefox, trình duyệt được sử dụng bởi hàng triệu người trên khắp thế giới. Và ắt hẳn các ứng dụng trên nền web mà bạn vốn hay sử dụng (như Facebook hay Gmail) có thể được đính lên màn hình làm việc để có thể truy cập trong nháy mắt, giống như các ứng dụng khác trên máy tính vậy.
Translated and reviewed by Huynh Trong Nghia on 2012-10-02
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:8
9.
Included software
type: Content of: <div><div><div><h2>
Những phần mềm cài sẵn
Translated by Vu Do Quynh on 2011-02-22
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:12 slideshows/oem-config-ubuntu/slides/music.html:11 slideshows/oem-config-ubuntu/slides/office.html:12 slideshows/oem-config-ubuntu/slides/photos.html:12
10.
Firefox web browser
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Trình duyệt web Firefox
Translated by Vu Do Quynh on 2011-02-22
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:16
110 of 34 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Huynh Trong Nghia, Lê Văn Bách, Nguyễn Anh, Trần Đức Nam, Vu Do Quynh.