Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 34 results
1.
Access for everyone
type: Content of: <div><h1>
Prístup pre všetkých
Translated by Juraj Salus on 2013-05-03
Reviewed by Lukáš Papík on 2016-01-15
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:1
2.
At the heart of the Ubuntu philosophy is the belief that computing is for everyone. With advanced accessibility tools and options to change language, colour scheme and text size, Ubuntu makes computing easy – whoever and wherever you are.
type: Content of: <div><div><div><p>
V jadre filozofie Ubuntu veríme, že každý má pravo používať počítač. S pokročilými nástrojmi na zjednodušenie ovládania a možnosťami na zmenu jazyka, farebnej shcémy a veľkosti textu je jednoduché používať Ubuntu kýmkoľvek a kdekoľvek.
Translated by Jozo on 2013-09-04
Reviewed by Lukáš Papík on 2016-01-15
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:8
3.
Customization options
type: Content of: <div><div><div><h2>
Možnosti prispôsobenia
Translated by Pavol Klačanský on 2012-03-22
Reviewed by P_E_T_O on 2016-10-05
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:12
4.
Appearance
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Vzhľad
Translated by Pavol Klačanský on 2011-09-10
Reviewed by Pavol Klačanský on 2011-09-26
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:16
5.
Assistive technologies
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Asitenčné technológie
Translated by Pavol Klačanský on 2011-02-22
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:20
6.
Language support
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Jazyková podpora
Translated by Pavol Klačanský on 2011-02-22
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:24
7.
Make the most of the web
type: Content of: <div><h1>
Využite web naplno
Translated and reviewed by Pavol Klačanský on 2012-10-07
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:1
8.
Ubuntu includes Firefox, the web browser used by millions of people around the world. And web applications you use frequently (like Facebook or Gmail, for example) can be pinned to your desktop for faster access, just like apps on your computer.
type: Content of: <div><div><div><p>
Ubuntu obsahuje Firefox, internetový prehliadač používaný miliónmi ľudí všade na svete. A webové aplikácie, ktoré často používate (ako napr. Facebook alebo Gmail) môžete pripnúť do vášho počítača pre rýchlejší prístup, presne ako aplikácie vo vašom počítači.
Translated and reviewed by Pavol Klačanský on 2012-10-07
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:8
9.
Included software
type: Content of: <div><div><div><h2>
Obsiahnutý softvér
Translated by Jozo on 2013-09-04
Reviewed by P_E_T_O on 2016-03-02
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:12 slideshows/oem-config-ubuntu/slides/music.html:11 slideshows/oem-config-ubuntu/slides/office.html:12 slideshows/oem-config-ubuntu/slides/photos.html:12
10.
Firefox web browser
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Firefox - internetový prehliadač
Translated by Pavol Klačanský on 2011-02-22
Reviewed by P_E_T_O on 2016-03-02
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:16
110 of 34 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: David, Jozo, Juraj Salus, Lukáš Papík, P_E_T_O, Pavol Klačanský, Tomáš Tomovčík.