Browsing Chewa; Chichewa; Nyanja translation

22 of 34 results
22.
LibreOffice is a free office suite packed with everything you need to create documents, spreadsheets and presentations. Compatible with Microsoft Office file formats, it gives you all the features you need, without the price tag.
type: Content of: <div><div><div><p>
LibreOffice ndi gulu lamapologalamu otimutha kugwilitsa ntchito mu Office a ulele omwe mutha kupangila makalata, zokhudza kuwelengela ndinso zothandizila kuonetsera nthcito yanu. Umagwilizana ndi mtundu wama failo a Microsoft Office, umakupatsani zonse zofunikila pagwilitsa ntchito mapologalamu awa popanda ndalama iliyonse.
Translated and reviewed by Herald Luwizghie
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/office.html:8
22 of 34 results

This translation is managed by Ubuntu Chichewa Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.