Browsing Chewa; Chichewa; Nyanja translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
615 of 34 results
6.
Language support
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Chithandizo pa chiyankhulo
Translated and reviewed by Herald Luwizghie
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:24
7.
Make the most of the web
type: Content of: <div><h1>
Kugwilitsa ntchito intaneti.
Translated by Herald Luwizghie
Reviewed by Herald Luwizghie
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:1
8.
Ubuntu includes Firefox, the web browser used by millions of people around the world. And web applications you use frequently (like Facebook or Gmail, for example) can be pinned to your desktop for faster access, just like apps on your computer.
type: Content of: <div><div><div><p>
Ubuntu amabwela ndi Firefox, bulawuza yomwe anthu zikwi amagwilitsa ntchito dziko lonse lapansi. Komanso mapologalamu ena omwe mungathe kugwilitsa ntchito zapa intaneti pafupi pafupi (monga Facebook kapena Gmail, mwa chitsanzo) mutha ku dinda kapena kutsindikiza pa mwamba pa komputa yanu kuti mudzigwilitsa ntchito mwachangu, monga zikhalila ndi mapologalamu ena mukomputa mwanu.
Translated and reviewed by Herald Luwizghie
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:8
9.
Included software
type: Content of: <div><div><div><h2>
Mapologalamu oyendetsela komputa amwe awonjezeledzwa.
Translated and reviewed by Herald Luwizghie
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:12 slideshows/oem-config-ubuntu/slides/music.html:11 slideshows/oem-config-ubuntu/slides/office.html:12 slideshows/oem-config-ubuntu/slides/photos.html:12
10.
Firefox web browser
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Firefox pulauza wa intaneti
Translated and reviewed by Herald Luwizghie
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:16
11.
Supported software
type: Content of: <div><div><div><h2>
Ma Software amwe alindi chithandizo
Translated and reviewed by Herald Luwizghie
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:23 slideshows/oem-config-ubuntu/slides/photos.html:19
12.
Flash
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Flash
Translated and reviewed by Herald Luwizghie
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:23
13.
Chromium
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Chromium
Translated and reviewed by Herald Luwizghie
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:27
14.
Help and support
type: Content of: <div><h1>
(no translation yet)
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/gethelp.html:1
15.
The <span class="app" data-app="docs">Official documentation</span> covers many of the most common areas about Ubuntu. It's available both <a href="https://help.ubuntu.com">online</a> and via the Ubuntu Help item in the System menu.
type: Content of: <div><div><div><p>
(no translation yet)
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/gethelp.html:8
615 of 34 results

This translation is managed by Ubuntu Chichewa Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Herald Luwizghie.