Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 34 results
1.
Access for everyone
type: Content of: <div><h1>
Tilgang for alle
Translated and reviewed by Joakim Langvand on 2013-06-17
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:1
2.
At the heart of the Ubuntu philosophy is the belief that computing is for everyone. With advanced accessibility tools and options to change language, colour scheme and text size, Ubuntu makes computing easy – whoever and wherever you are.
type: Content of: <div><div><div><p>
Kjernen av Ubuntu-filosofien er at datamaskiner er for alle. Med avanserte verktøy for tilgjengelighet og muligheten til å endre språk, farger og tekststørrelse gjør Ubuntu datamaskinen lett å bruke - uansett hvem og hvor du er.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-03-04
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:8
3.
Customization options
type: Content of: <div><div><div><h2>
Tilpasningsvalg
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2013-07-27
Suggestions:
Alternativ for tilpassing
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-oem-config-ubuntu in Ubuntu Xenial package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Andreas N. on 2012-04-18
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:12
4.
Appearance
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Utseende
Translated and reviewed by Mathias Bynke on 2011-09-10
Suggestions:
Utsjånad
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-oem-config-ubuntu in Ubuntu Xenial package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Andreas N. on 2011-10-25
Uiterlijk
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-oem-config-ubuntu in Ubuntu Xenial package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Rinse de Vries on 2007-08-17
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:16
5.
Assistive technologies
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Hjelpeteknologi
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2013-07-27
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:20
6.
Language support
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Språkstøtte
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2011-02-26
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:24
7.
Make the most of the web
type: Content of: <div><h1>
Få mest mulig ut av nettet
Translated and reviewed by Mathias Bynke on 2012-10-02
Suggestions:
Få mest mogleg ut av nettet
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-oem-config-ubuntu in Ubuntu Xenial package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Andreas N. on 2012-10-08
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:1
8.
Ubuntu includes Firefox, the web browser used by millions of people around the world. And web applications you use frequently (like Facebook or Gmail, for example) can be pinned to your desktop for faster access, just like apps on your computer.
type: Content of: <div><div><div><p>
Ubuntu leveres med nettleseren Firefox, som brukes av millioner av mennesker. Nettjenester som du bruker ofte (for eksempel Facebook eller Gmail) kan festes til skrivebordet for rask tilgang, akkurat som programmene på datamaskinen.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-02-11
Suggestions:
Med Ubuntu følgjer Firefox, nettlesaren brukt av millionar av menneske. Nettstadar du nyttar ofte, til dømes Facebook eller Gmail, kan festast til skrivebordet for rask tilgang, akkurat som vanlege program på datamaskina.
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-oem-config-ubuntu in Ubuntu Xenial package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Andreas N. on 2012-10-08
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:8
9.
Included software
type: Content of: <div><div><div><h2>
Medfølgende programvare
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2011-02-26
Suggestions:
Program som følgjer med
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-oem-config-ubuntu in Ubuntu Xenial package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by ghveem on 2011-05-25
Medfølgjande programvare
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-oem-config-ubuntu in Ubuntu Xenial package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by JC Hulce on 2011-08-04
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:12 slideshows/oem-config-ubuntu/slides/music.html:11 slideshows/oem-config-ubuntu/slides/office.html:12 slideshows/oem-config-ubuntu/slides/photos.html:12
10.
Firefox web browser
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Nettleseren Firefox
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-03-04
Suggestions:
Nettlesaren Firefox
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-oem-config-ubuntu in Ubuntu Xenial package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by ghveem on 2011-05-25
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:16
110 of 34 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Joakim Langvand, Jon Arne Westgaard, Kjetil Birkeland Moe, Mathias Bynke, Åka Sikrom.