Translations by Blagovest Petrov

Blagovest Petrov has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

118 of 18 results
~
Say goodbye to searching the web for new software. With Ubuntu Software Center, you can find and install new apps with ease. Just type in what you’re looking for, or explore categories such as Science, Education and Games, alongside helpful reviews from other users.
2012-12-04
Кажете довиждане на търсенето в уеб за нов софтуер. Със софтуерния център на Убунту, ще можете д намерите и инсталирате нови приложения с лекота. Просто въведете това, което търсите или разгледайте категориите като "Наука", "Образование" и "Игри", заедно с полезни мнения от други потребители.
2.
At the heart of the Ubuntu philosophy is the belief that computing is for everyone. With advanced accessibility tools and options to change language, colour scheme and text size, Ubuntu makes computing easy – whoever and wherever you are.
2013-10-02
Убеждението, че работата с компютър е за всеки, е в основата на Ubuntu философията. Чрез напредналите инструменти за достъпност и възможността за смяна на езика, цветовата схема и размера на текста, Ubuntu прави работата с компютър лесна - който и където и да сте.
3.
Customization options
2012-12-04
Опции за персонализация
4.
Appearance
2012-12-04
Външен вид
7.
Make the most of the web
2012-12-04
Възползвайте се максимално от уеб мрежата
8.
Ubuntu includes Firefox, the web browser used by millions of people around the world. And web applications you use frequently (like Facebook or Gmail, for example) can be pinned to your desktop for faster access, just like apps on your computer.
2012-12-04
Убунту използва Firefox, уеб браузърът, използван от милиони хора по света. Също така, уеб приложенията, които използвате често (като Facebook или Gmail, например) могат да бъдат застопорени на вашият работен плот за бърз достъп, също като приложенията на вашия компютър.
14.
Help and support
2015-12-31
Помощ и поддръжка
19.
Ubuntu comes with the amazing Rhythmbox music player. With advanced playback options, it's simple to queue up the perfect songs. And it works great with CDs and portable music players, so you can enjoy all your music wherever you go.
2013-10-02
Ubuntu идва с невероятния музикален плеър Rhythmbox. С разширените възможности за възпроизвеждане е много лесно да заредите перфектните песни. Също така, работи перфектно със CD-та и преносими плеъри, така, че ще можете да се насладите на всичката си музика където и да сте.
20.
Rhythmbox Music Player
2012-12-04
Слушане на музика (Rhythmbox)
22.
LibreOffice is a free office suite packed with everything you need to create documents, spreadsheets and presentations. Compatible with Microsoft Office file formats, it gives you all the features you need, without the price tag.
2013-10-02
LibreOffice e свободен офис пакет, оборудван със всичко, което Ви трябва, за да създавате документи, таблици и презентации. Съвместим с файловите формати на Microsoft Office, LibreOffice Ви дава всичките функции от които се нуждаете, без да съдържа етикет с цена.
23.
LibreOffice Writer
2012-12-04
LibreOffice Тектообработка
24.
LibreOffice Calc
2012-12-04
LibreOffice Таблици
25.
LibreOffice Impress
2012-12-04
LibreOffice Презентации
27.
Shotwell is a handy photo manager that is ready for your gadgets. Connect a camera or a phone to transfer your photos, then it’s easy to share them and keep them safe. If you’re feeling creative, you can try lots of photo apps from the Ubuntu Software Center.
2012-12-04
Shotwell е удобен мениджър на снимки, готов за вашите джаджи. Свържете фотоапарат или телефон, за да прехвърлите снимките си и ще можете лесно да ги споделите или да ги запазите на сигурно. Ако се чувствате креативни, можете да опитате някое от многото подобни приложения в Ubuntu Software Center.
28.
Shotwell Photo Manager
2012-12-04
29.
GIMP Image Editor
2012-12-04
Редактор на изображения (GIMP)
33.
Welcome to Ubuntu
2015-12-31
Добре дошли в Ubuntu
34.
Fast and full of new features, the latest version of Ubuntu makes computing easier than ever. Here are just a few cool new things to look out for…
2015-12-31
Бърза и пълна с нови възможности, последната версия на Убунту прави използването на компютри по- лесно от всякога. Това са само няколко от готините неща, които можете да разгледате...