Translations by Muhammet Kara

Muhammet Kara has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 129 results
1.
Send passphrase back to system
2016-09-04
Sisteme parolayı geri gönder
2.
Authentication is required to send the entered passphrase back to the system.
2016-09-04
Sisteme parolayı geri göndermek kimlik doğrulaması gerektiriyor.
3.
Manage system services or other units
2020-12-16
Sistem hizmetlerini veya diğer birimlerini yönet
2016-09-04
Sistem servislerini veya diğer birimlerini yönet
4.
Authentication is required to manage system services or other units.
2020-12-16
Sistem hizmetlerini veya diğer birimlerini yönetmek kimlik doğrulaması gerektiriyor.
2016-09-04
Sistem servislerini veya diğer birimlerini yönetmek kimlik doğrulaması gerektiriyor.
5.
Manage system service or unit files
2020-12-16
Sistem hizmetlerini veya birim dosyalarını yönet
2016-09-04
Sistem servislerini veya birim dosyalarını yönet
6.
Authentication is required to manage system service or unit files.
2020-12-16
Sistem hizmetlerini veya birim dosyalarını yönetmek kimlik doğrulaması gerektiriyor.
2016-09-04
Sistem servislerini veya birim dosyalarını yönetmek kimlik doğrulaması gerektiriyor.
7.
Set or unset system and service manager environment variables
2020-12-16
Sistem ve hizmet yöneticisi ortam değişkenlerini ayarla ya da kaldır
2016-09-04
Sistem ve servis yöneticisi ortam değişkenlerini ayarla ya da kaldır
8.
Authentication is required to set or unset system and service manager environment variables.
2020-12-16
Sistem ve hizmet yöneticisi ortam değişkenlerini ayarlamak ya da kaldırmak kimlik doğrulaması gerektiriyor.
2016-09-04
Sistem ve servis yöneticisi ortam değişkenlerini ayarlamak ya da kaldırmak kimlik doğrulaması gerektiriyor.
9.
Reload the systemd state
2016-09-04
systemd durumunu yeniden yükle
10.
Authentication is required to reload the systemd state.
2016-09-04
systemd durumunu yeniden yüklemek kimlik doğrulaması gerektiriyor.
11.
Set host name
2016-09-04
Makine adını ayarla
12.
Authentication is required to set the local host name.
2016-09-04
Yerel makine adını ayarlamak kimlik doğrulaması gerektiriyor.
13.
Set static host name
2016-09-04
Statik makine adı ayarla
14.
Authentication is required to set the statically configured local host name, as well as the pretty host name.
2016-09-04
Statik olarak yapılandırılmış konak makine adını ve yerel makine adını ayarlamak kimlik doğrulaması gerektiriyor.
15.
Set machine information
2016-09-04
Makine bilgisini ayarla
16.
Authentication is required to set local machine information.
2016-09-04
Yerel makine bilgisini ayarlamak kimlik doğrulaması gerektiriyor.
17.
Import a VM or container image
2016-09-04
Bir SM ya da kapsayıcı kalıbını içe aktar
18.
Authentication is required to import a VM or container image
2016-09-04
Bir SM ya da kapsayıcı kalıbını içe aktarmak için kimlik doğrulaması gereklidir
19.
Export a VM or container image
2016-09-04
Bir SM ya da kapsayıcı kalıbını dışa aktar
20.
Authentication is required to export a VM or container image
2016-09-04
Bir SM ya da kapsayıcı kalıbını dışa aktarmak için kimlik doğrulaması gereklidir
21.
Download a VM or container image
2016-09-04
Bir SM ya da kapsayıcı kalıbını indir
22.
Authentication is required to download a VM or container image
2016-09-04
Bir SM ya da kapsayıcı kalıbını indirmek için kimlik doğrulaması gereklidir
23.
Set system locale
2016-09-04
Sistem yerelini ayarla
24.
Authentication is required to set the system locale.
2016-09-04
Sistem yerelini ayarlamak kimlik doğrulaması gerektiriyor.
25.
Set system keyboard settings
2016-09-04
Sistem klavye ayarlarını ayarla
26.
Authentication is required to set the system keyboard settings.
2016-09-04
Sistem klavye ayarlarını ayarlamak kimlik doğrulaması gerektiriyor.
27.
Allow applications to inhibit system shutdown
2016-09-04
Uygulamaların sistemin kapanmasına engel olmasına izin ver
28.
Authentication is required for an application to inhibit system shutdown.
2016-09-04
Bir uygulamanın sistemin kapanmasına engel olması için kimlik doğrulaması gereklidir.
29.
Allow applications to delay system shutdown
2020-12-16
Uygulamaların sistemin kapanmasını ertelemesine izin ver
2016-09-04
Uygulamaların sistemin kapanmasını geciktirmelerine izin ver
30.
Authentication is required for an application to delay system shutdown.
2020-12-16
Bir uygulamanın sistemin kapanmasını ertelemesi için kimlik doğrulaması gereklidir.
2016-09-04
Bir uygulamanın sistemin kapanmasını geciktirmesi için kimlik doğrulaması gereklidir.
31.
Allow applications to inhibit system sleep
2020-12-16
Uygulamaların sistemin uykuya geçmesini engellemesine izin ver
2016-09-04
Uygulamaların sistemin beklemeye geçmesini engellemesine izin ver
32.
Authentication is required for an application to inhibit system sleep.
2016-09-04
Bir uygulamanın sistemin uykuya geçmesine engel olması için kimlik doğrulaması gereklidir.
33.
Allow applications to delay system sleep
2020-12-16
Uygulamaların sistemin uykuya geçmesini ertelemesine izin ver
2016-09-04
Uygulamaların sistemin beklemeye geçmesini ertelemesine izin ver
34.
Authentication is required for an application to delay system sleep.
2020-12-16
Bir uygulamanın sistemin uykuya geçmesini ertelemesi için kimlik doğrulaması gereklidir.
2016-09-04
Bir uygulamanın sistemin uykuya geçmesini geciktirmesi için kimlik doğrulaması gereklidir.
35.
Allow applications to inhibit automatic system suspend
2020-12-16
Uygulamaların sistemin otomatik olarak askıya alınmasını engellemesine izin ver
2016-09-04
Uygulamaların sistemin otomatik bekletmeye geçmesini engellemesine izin ver
36.
Authentication is required for an application to inhibit automatic system suspend.
2016-09-04
Bir uygulamanın sistemin otomatik olarak askıya alınmasına engel olması için kimlik doğrulaması gereklidir.
37.
Allow applications to inhibit system handling of the power key
2016-09-04
Uygulamaların sistemin güç tuşunun kullanımını engellemesine izin ver
38.
Authentication is required for an application to inhibit system handling of the power key.
2016-09-04
Bir uygulamanın sistemin güç tuşunu idare etmesine engel olması için kimlik doğrulaması gereklidir.