Browsing Armenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Armenian guidelines.

These translations are shared with Software Properties trunk series template software-properties.

110 of 168 results
1.
Write Configuration
Գրեք կոնֆիգուրացիան
Translated by Vahan Harutyunyan on 2014-10-25
Reviewed by Vahan Harutyunyan on 2014-10-27
Located in ../data/com.ubuntu.softwareproperties.policy.in.h:1
2.
To change software repository settings, you need to authenticate.
Ծրագրային պահոցի կարգավորումները փոխելու համար ձեզ անհրաժեշտ է վավերացնել ձեր իսկությունը։
Translated by Vahan Harutyunyan on 2014-10-25
Reviewed by Vahan Harutyunyan on 2014-10-27
Located in ../data/com.ubuntu.softwareproperties.policy.in.h:2
3.
Software & Updates
Ծրագրեր և թարմացումներ
Translated by Vahan Harutyunyan on 2014-10-25
Reviewed by Vahan Harutyunyan on 2014-10-27
Located in ../data/software-properties-gtk.desktop.in.h:1 ../data/gtkbuilder/main.ui.h:17
4.
Configure the sources for installable software and updates
(no translation yet)
Located in ../data/software-properties-gtk.desktop.in.h:2 ../data/software-properties-gtk.appdata.xml.in.h:2 ../data/software-properties-qt.desktop.in.h:2
5.
Drivers;Repositories;Repository;PPA;
(no translation yet)
Located in ../data/software-properties-gtk.desktop.in.h:3
6.
Software Sources
Ծրագրաշարերի աղբյուր
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2011-03-11
Located in ../data/software-properties-qt.desktop.in.h:1 ../softwareproperties/gtk/SoftwarePropertiesGtk.py:785 ../softwareproperties/gtk/SoftwarePropertiesGtk.py:804
7.
The --enable-component/-e command-line switch has been deprecated. Instead of 'software-properties-gtk -e multiverse' you can use
'add-apt-repository multiverse'
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
(no translation yet)
Located in ../software-properties-gtk:96
8.
Print some debug information to the command line
(no translation yet)
Located in ../software-properties-qt:73
9.
Print a lot of debug information to the command line
(no translation yet)
Located in ../software-properties-qt:76 ../add-apt-repository:58
10.
No update on repository change (useful if called from an external program)
(no translation yet)
Located in ../software-properties-qt:79
110 of 168 results

This translation is managed by Ubuntu Armenian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Serj Safarian, Vahan Harutyunyan.