Translations by Никола Радовановић

Никола Радовановић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 905 results
1.
A temporary file needed for publishing is unavailable
2011-01-16
Привремена датотека, неопходна за објављивање није доступна
3.
Visit the Yorba web site
2010-08-15
Посети Yorba веб страну
4.
translator-credits
2010-08-15
Никола Радовановић <nrad@eunet.rs>
6.
Welcome to the F-Spot library import service. Please select a library to import, either by selecting one of the existing libraries found by Shotwell or by selecting an alternative F-Spot database file.
2012-04-12
Добро дошли у сервис за увоз F-Spot збирке слика. Молим изаберите збирку за увоз, избором постојеће збирке коју је Фото-бунар пронашао или избором неке друге датотеке F-Spot збирке.
7.
Welcome to the F-Spot library import service. Please select an F-Spot database file.
2012-04-12
Добро дошли у сервис за увоз F-Spot збирке слика. Молим изаберите датотеку F-Spot збирке.
8.
Manually select an F-Spot database file to import:
2012-04-12
Ручни избор датотеке F-Spot збирке за увоз:
9.
Cannot open the selected F-Spot database file: the file does not exist or is not an F-Spot database
2012-04-12
Није успело отварање датотеке F-Spot збирке: датотека не постоји или није F-Spot збирка
10.
Cannot open the selected F-Spot database file: this version of the F-Spot database is not supported by Shotwell
2012-04-12
Није успело отварање датотеке F-Spot збирке: Фото-бунар не подржава ову верзија F-Spot збирке.
11.
Cannot read the selected F-Spot database file: error while reading tags table
2012-04-12
Није успело отварање датотеке F-Spot збирке: грешка приликом читања табеле са ознакама
12.
Cannot read the selected F-Spot database file: error while reading photos table
2012-04-12
Није успело отварање датотеке F-Spot збирке: грешка приликом читања табеле са сликама
13.
Shotwell has found %d photos in the F-Spot library and is currently importing them. Duplicates will be automatically detected and removed. You can close this dialog and start using Shotwell while the import is taking place in the background.
2012-04-12
Фото-бунар је пронашао %d слика у F-Spot збирци и тренутно их увози. Дупликати ће аутоматски бити пронађени и обрисани. Можете затворити овај дијалог и започети коришћење Фото-бунара, увоз слика ће се наставити у позадини.
14.
F-Spot library: %s
2012-04-12
F-Spot збирка: %s
15.
Preparing to import
2012-09-20
Припремам за увоз
16.
Core Data Import Services
2012-04-12
Основни сервис за увоз
18.
500 x 375 pixels
2011-01-16
500 x 375 тачака
19.
1024 x 768 pixels
2011-01-16
1024 x 768 тачака
24.
Username and/or password invalid. Please try again
2012-09-20
Корисничко име и/или лозинка нису исправни. Молим, покушајте поново.
2011-01-16
Корисничко име и/или лозинка нису исправни. Покушајте поново.
25.
Invalid User Name or Password
2012-09-20
Неисправно корисничко име или лозинка
30.
You are not currently logged into Yandex.Fotki.
2011-01-16
Тренутно сте пријављени на Yandex.Fotki.
32.
label
2012-09-20
Налепница
37.
Photo _size:
2010-08-15
_Величина слике:
38.
_Logout
2010-08-15
_Одјави се
39.
_Publish
2010-08-15
_Објави
45.
Friends
2013-03-19
Пријатељи
46.
Private
2011-01-16
Приватно
47.
Shotwell Connect
2011-01-16
Фото-бунар повезивање
2010-08-15
Shotwell повезивање
48.
You are not currently logged into Facebook. If you don't yet have a Facebook account, you can create one during the login process. During login, Shotwell Connect may ask you for permission to upload photos and publish to your feed. These permissions are required for Shotwell Connect to function.
2011-01-16
Тренутно нисте пријављени на Facebook. Ако не поседујете Facebook налог, моћи ћете да га отворите током овог процеса. Такође је неопходно да дозволите Фото-бунару приступ вашем налогу. То је неопходно за функционисање овог сервиса.
2010-08-15
Тренутно нисте пријављени на Facebook. Ако не поседујете Facebook налог, моћи ћете да га отворите током овог процеса. Такође је неопходно да дозволите Shotwell-у приступ вашем налогу. То је неопходно за функционисање овог сервиса.
49.
Standard (720 pixels)
2011-03-24
Стандардно (720 пиксела)
50.
Large (2048 pixels)
2011-03-24
Велико (2048 пиксела)
51.
Creating album...
2010-08-15
Прављење новог албума ...
52.
A file required for publishing is unavailable. Publishing to Facebook can't continue.
2012-09-20
Не могу да наставим објављивање на Facebook јер није доступна датотека.
53.
You are logged into Facebook as %s.
2011-01-16
Ушли сте на Facebook као %s.
54.
Where would you like to publish the selected photos?
2011-01-16
Где желите да објавите изабране слике?
55.
Upload _size:
2011-03-24
_Величина слања:
56.
Just me
2010-08-15
Само мени
57.
Everyone
2010-08-15
Свима
58.
You are not currently logged into Flickr. Click Login to log into Flickr in your Web browser. You will have to authorize Shotwell Connect to link to your Flickr account.
2012-04-12
Тренутно нисте повезани са вашим Flickr налогом. Пријавите се на Flickr у вашем претраживачу интернета. Како би се повезали са вашим Flickr налогом морате ауторизовати везу.
59.
You have already logged in and out of Flickr during this Shotwell session. To continue publishing to Flickr, quit and restart Shotwell, then try publishing again.
2011-01-16
Већ сте се пријављивали и одјављивали са Flickr-а током ове Фото-бунар сесије. Да би наставили слање слика на Flickr морате поново покренути Фото-бунар и покушати поново.
2010-08-15
Већ сте се пријављивали и одјављивали са Flickr-а током ове Shotwell сесије. Да би наставили слање слика на Flickr морате поново покренути Shotwell и покушати поново.
60.
A file required for publishing is unavailable. Publishing to Flickr can't continue.
2012-09-20
Не могу да наставим објављивање на Flickr јер није доступна датотека.
61.
You are logged into Flickr as %s.
2010-08-15
Ушли сте на Flickr као %s.
62.
Your free Flickr account limits how much data you can upload per month. This month, you have %d megabytes remaining in your upload quota.
2010-08-15
Ваш бесплатни Flickr налог има ограничење колико слика можете послати у току месеца. Преостало Вам је још %d мегабајта да попуните овомесечну квоту.
63.
Your Flickr Pro account entitles you to unlimited uploads.
2010-08-15
Ваш Flickr Pro налог омогућава Вам неограничено слање слика.
64.
Photos _visible to:
2010-08-15
Слике су _видљиве за:
65.
Videos _visible to:
2011-01-16
Видео снимак је _видљив:
66.
Photos and videos _visible to:
2011-01-16
Фотографије и видео снимци су _видљиви:
67.
Friends & family only
2010-08-15
Само пријатељима и породици