Translations by Laurentiu Buzdugan

Laurentiu Buzdugan has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 54 results
8.
`}' doesn't want any addresses
2006-05-19
`}' nu vrea nici o adresă
9.
: doesn't want any addresses
2006-05-19
: nu vrea nici o adresă
17.
multiple `p' options to `s' command
2006-05-19
multiple opţiuni `p' pentru comanda `s'
18.
multiple `g' options to `s' command
2006-05-19
multiple opţiuni `g' pentru comanda `s'
19.
multiple number options to `s' command
2006-05-19
număr multiplu de opţiuni pentru comanda `s'
20.
number option to `s' command may not be zero
2006-05-19
numărul de opţiuni pentru comanda `s' nu poate fi zero
23.
expected newer version of sed
2006-05-19
am aşteptat o versiune mai recentă de sed
25.
unknown command: `%c'
2007-06-03
2007-06-03
2007-06-03
2006-05-19
Comandă necunoscută:
2006-05-19
Comandă necunoscută:
2006-05-19
Comandă necunoscută:
2006-05-19
Comandă necunoscută:
27.
%s: file %s line %lu: %s
2006-05-19
%s: fişierul %s linia %lu: %s
28.
%s: -e expression #%lu, char %lu: %s
2006-05-19
%s: -e expresia #%lu, caracterul %lu: %s
30.
%s: can't read %s: %s
2006-05-19
%s: nu pot citi %s: %s
31.
couldn't edit %s: is a terminal
2006-05-19
Nu am putut deschide fişierul %s: %s
2006-05-19
Nu am putut deschide fişierul %s: %s
2006-05-19
Nu am putut deschide fişierul %s: %s
2006-05-19
Nu am putut deschide fişierul %s: %s
32.
couldn't edit %s: not a regular file
2006-05-19
Nu am putut deschide fişierul %s: %s
2006-05-19
Nu am putut deschide fişierul %s: %s
2006-05-19
Nu am putut deschide fişierul %s: %s
2006-05-19
Nu am putut deschide fişierul %s: %s
36.
error in subprocess
2006-05-19
eroare în subproces
37.
option `e' not supported
2006-05-19
opţiunea `e' nu e suportată
38.
`e' command not supported
2006-05-19
comanda `e' nu e suportată
49.
-R, --regexp-perl use Perl 5's regular expressions syntax in the script.
2006-05-19
-R, --regexp-perl foloseşte sintaxa expresiilor regulare din Perl 5 în script.
66.
cannot remove %s: %s
2006-05-19
%s: nu pot citi %s: %s
69.
couldn't write %d item to %s: %s
couldn't write %d items to %s: %s
2006-05-19
Nu am putut scrie %d articol în %s: %s
Nu am putut scrie %d articole în %s: %s
70.
read error on %s: %s
2006-05-19
eroare citire pentru %s: %s
73.
cannot rename %s: %s
2006-05-19
%s: nu pot citi %s: %s
2006-05-19
%s: nu pot citi %s: %s
2006-05-19
%s: nu pot citi %s: %s
2006-05-19
%s: nu pot citi %s: %s
74.
Success
2006-05-19
Succes
75.
No match
2006-05-19
Nici o potrivire
76.
Invalid regular expression
2006-05-19
Expresie regulară incorectă
77.
Invalid collation character
2006-05-19
Colaţiune de caractere incorectă
78.
Invalid character class name
2006-05-19
Nume de clasă de caractere incorect
79.
Trailing backslash
2006-05-19
Backslash în coadă
80.
Invalid back reference
2006-05-19
Referinţă înapoi incorectă
81.
Unmatched [ or [^
2006-05-19
[ sau [^ fără pereche
82.
Unmatched ( or \(
2006-05-19
( sau \( fără pereche
83.
Unmatched \{
2006-05-19
\{ fără pereche
84.
Invalid content of \{\}
2006-05-19
Conţinut incorect pentru \{\}
85.
Invalid range end
2006-05-19
Sfârşit de interval incorect
86.
Memory exhausted
2006-05-19
Memorie epuizată
87.
Invalid preceding regular expression
2006-05-19
Expresie regulară precedentă incorectă