Translations by Tomi Juntunen

Tomi Juntunen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

133 of 33 results
94.
GParted Details
2009-10-11
GPartedin tiedot
100.
N/A
2009-10-11
Ei saatavilla
111.
This chart shows the actions supported on file systems.
2009-10-11
Tämä kaava näyttää tiedostojärjestelmissä tuetut toiminnot
112.
Not all actions are available on all file systems, in part due to the nature of file systems and limitations in the required software.
2009-10-11
Kaikki toiminnot eivät ole saatavilla kaikille tiedostojärjestelmille. Tämä johtuu osittain tiedostojärjestelmien luonteesta ja tarvittavien ohjelmistojen rajoituksista.
117.
Rescan For Supported Actions
2009-10-11
Etsi uudelleen tuettuja toimintoja varten
150.
Scanning %1
2009-10-11
Skannataan %1
151.
Confirming %1
2009-10-11
Varmennetaan %1
152.
Searching %1 partitions
2009-10-11
Etsitään osioita levystä %1
167.
The following list of software packages is required for %1 file system support: %2.
2010-11-05
Seuraavat ohjelmistopaketit tarvitaan %1 -tiedostojärjestelmän tueksi: %2.
187.
rollback last change to the partition table
2009-10-11
peru viimeisin osiotaululle tehty toimenpide
188.
move file system to the left
2009-10-11
siirrä tiedostojärjestelmä vasemmalle
189.
move file system to the right
2009-10-11
siirrä tiedostojärjestelmä oikealle
190.
move file system
2009-10-11
siirrä tiedostojärjestelmää
191.
new and old file system have the same position. Hence skipping this operation
2010-11-05
Uudella ja vanhalla tiedostojärjestelmällä on sama sijainti. Tämä toiminto jätetään suorittamatta.
203.
new and old partition have the same size and position. Hence skipping this operation
2010-11-05
Uudella ja vanhalla osiolla on sama koko ja sijainti. Tämä toiminto jätetään suorittamatta.
213.
shrink file system
2009-10-11
pienennä tiedostojärjestelmää
214.
grow file system
2009-10-11
laajenna tiedostojärjestelmää
215.
resize file system
2009-10-11
muuta tiedostojärjestelmän kokoa
217.
grow file system to fill the partition
2009-10-11
laajenna tiedostojärjestelmä täyttämään osio
218.
growing is not available for this file system
2009-10-11
laajentaminen ei ole mahdollista tälle tiedostojärjestelmälle
220.
the destination is smaller than the source partition
2009-10-11
kohde on lähdeosiota pienempi
221.
copy file system of %1 to %2
2009-10-11
kopioi tiedostojärjelmä lähteestä %1 kohteeseen %2
229.
check file system on %1 for errors and (if possible) fix them
2009-10-11
tarkasta tiedostojärjestelmä %1 virheiden varalta ja korjaa ne, jos mahdollista
230.
checking is not available for this file system
2009-10-11
tarkastaminen ei ole saatavilla tälle tiedostojärjestelmälle
231.
set partition type on %1
2009-10-11
aseta %1:lle osiotyyppi
232.
new partition type: %1
2009-10-11
uusi osiotyyppi: %1
377.
A %1 file system requires a partition of at least %2.
2009-10-11
%1-tiedostojärjestelmä vaatii osion joka on vähintään %2.
378.
A partition with a %1 file system has a maximum size of %2.
2009-10-11
%1-tiedostojärjestelmää käyttävän osion enimmäiskoko on %2.
379.
The partition could not be unmounted from the following mount points:
2009-10-11
Osiota ei voitu irrottaa seuraavista liitoskohdista:
380.
Most likely other partitions are also mounted on these mount points. You are advised to unmount them manually.
2009-10-11
On todennäköistä, että toisia osioita on myös liitetty näihin liitoskohtiin. On suositeltua irrottaa ne manuaalisesti.
419.
Editing partitions has the potential to cause LOSS of DATA.
2009-10-11
Osioiden muokkaus voi johtaa TIEDOSTOJEN KATOAMISEEN.
420.
You are advised to backup your data before proceeding.
2009-10-11
On suositeltua ottaa varmuuskopio tiedostoistasi ennen jatkamista.
421.
Apply operations to device
2009-10-11
Suorita toimenpiteet laitteelle