Translations by LOGIPAM

LOGIPAM has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

115 of 15 results
1.
Sound & Video
2010-01-07
Son ak videyo
2.
Multimedia menu
2010-01-07
Meni miltimedya
7.
Games and amusements
2010-01-07
Jwèt ak Amizman
10.
Internet
2010-01-07
Entènèt
11.
Programs for Internet access such as web and email
2010-01-07
Pwogram pou aksè Entènèt tankou wèb ak imèl
15.
System configuration and monitoring
2010-01-07
Konfigirasyon sistèm ak siveyans
22.
Applications that did not fit in other categories
2010-01-07
Aplikasyon ki pa antre nan lòt Kategori
51.
Change system-wide settings (affects all users)
2010-01-07
Chanje tout paramèt sistèm lan (afekte tout itilizatè yo)
52.
Preferences
2010-01-07
Preferans
53.
Personal preferences
2010-01-07
Preferans pèsonèl
60.
Hardware
2010-01-07
Materyèl
61.
Settings for several hardware devices
2010-01-07
Paramèt pou plizyè materyèl
62.
Personal
2010-01-07
Pèsonèl
63.
Personal settings
2010-01-07
Paramèt Pèsonèl
65.
System settings
2010-01-07
Paramèt sistèm