Translations by Aethralis

Aethralis has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

126 of 26 results
62.
Select ICC Profile File
2011-11-08
ICC profiili valimine
64.
Supported ICC profiles
2011-11-08
Teotatud ICC profiilid
74.
Create a color profile for the selected device
2011-11-08
Valitud seadmele värviporfiili loomine
75.
The measuring instrument is not detected. Please check it is turned on and correctly connected.
2011-11-08
Mõõteriista ei tuvastatud. Palun kontrollida, kas see on sisse lülitatud ja õigesti ühendatud.
76.
The measuring instrument does not support printer profiling.
2011-11-08
Mõõteriist ei toeta printeri profiili loomist.
84.
Default RGB
2011-11-08
Vaikimisi RGB
85.
Default CMYK
2011-11-08
Vaikimisi CMYK
86.
Default Gray
2011-11-08
Vaikimisi hall
123.
Each device needs an up to date color profile to be color managed.
2011-11-08
Et teostada värvihaldust, peab olema värske profiil kõigil seadmetel.
125.
Learn more about color management
2011-11-08
Rohkem teavet värvihalduse kohta
129.
Add profile
2011-11-08
Lisa profiil
130.
Calibrate…
2011-11-08
Kalibreerimine...
131.
Calibrate the device
2011-11-08
Seadme kalibreerimine
132.
Remove profile
2011-11-08
Eemalda profiil
133.
View details
2011-11-08
Vaata detaile
281.
M_usic
2011-11-08
M_uusika
568.
VPN Type
2011-11-08
VPNi tüüp
794.
When plugged in
2011-11-08
Seinatoitel
997.
Times
2011-11-08
Ajad
1086.
_Fade:
2011-11-08
_Hajumine:
1094.
_Test Speakers
2011-11-08
_Kõlarite kontroll
1099.
_Output volume:
2011-11-08
_Väljundi helitugevus
1104.
_Input volume:
2011-11-08
_Sisendi helitugevus
1108.
_Alert volume:
2011-11-08
_Hoiatuse helitugevus
1153.
A_cceptance delay:
2011-11-08
Vastuvõt_u viivitus:
1159.
Beep when a key is _rejected
2011-11-08
Piiks, kui klahvi _ei tunnistata