Translations by Marv-CZ

Marv-CZ has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1234 results
~
Bluetooth Sharing allows you to share files with other Bluetooth enabled devices
2015-11-10
Sdílení po Bluetooth vám umožňuje sdílet soubory s dalšími zařízeními podporujícími Bluetooth
~
Only Receive From Trusted Devices
2015-11-10
Přijímat jen od důvěryhodných zařízení
~
Mobile broadband (3G, 4G, WiMax, etc.) devices require extra power
2015-08-19
Mobilní širokopásmová zařízení (3G, 4G, WiMax atd.) vyžadují dodatečné napájení
~
Wireless devices require extra power
2015-08-19
Bezdrátová zařízení vyžadují dodatečné napájení
~
When battery power is _critical
2014-09-30
Když je napájení z baterie kriti_cky nízké
~
Save Received Files to Downloads Folder
2014-05-29
Ukládat přijaté soubory do složky Stažené
~
Power Off
2014-05-29
Vypnout
~
- Settings
2014-05-29
– Nastavení
~
Bluetooth Sharing
2014-05-29
Sdílení po bluetooth
~
share;sharing;ssh;host;name;remote;desktop;bluetooth;obex;media;audio;video;pictures;photos;movies;server;renderer;
2014-05-29
sdílet;sdílení;ssh;hostitel;název;vzdálený;desktop;bluetooth;obex;média;zvuk;video;obrázky;fotografie;filmy;server;renderer;
~
Bluetooth Sharing allows you to share files with other Bluetooth enabled devices
2014-05-29
Sdílení po bluetooth vám umožňuje sdílet soubory s dalšími zařízeními podporujícími bluetooth
~
Only Receive From Trusted Devices
2014-05-29
Přijímat pouze od důvěryhodných zařízení
~
No Bluetooth adapters found
2012-03-27
Nebyl nalezen žádný adaptér Bluetooth
~
Show help options
2011-05-21
Zobrazí přepínače nápovědy
~
Hibernate
2011-05-21
Uspat na disk
~
%s Run '%s --help' to see a full list of available command line options.
2011-05-21
%s Spuštěním „%s --help“ si zobrazíte úplný seznam dostupných přepínačů příkazové řádky.
2.
Changes throughout the day
2011-05-21
Měnit v průběhu dne
3.
Lock Screen
2014-09-30
Uzamknutá obrazovka
10.
Wallpapers
2011-05-21
Tapety
14.
No Pictures Found
2014-09-30
Nenalezen žádný obrázek
15.
Home
2014-05-29
Domů
16.
You can add images to your %s folder and they will show up here
2014-09-30
Můžete obrázky přidat do své složky %s a potom se zde objeví
17.
_Cancel
2011-05-21
_Zrušit
18.
Select
2011-05-21
Vybrat
20.
%d × %d
2011-05-21
%d × %d
22.
Current background
2011-05-21
Aktuální pozadí
23.
Change your background image to a wallpaper or photo
2014-05-29
Změnit obrázek na pozadí na tapetu nebo fotografii
25.
Turn Off Airplane Mode
2015-11-10
Vypnout režim „letadlo“
26.
No Bluetooth Found
2015-11-10
Nebyl nalezeno žádné Bluetooth
27.
Plug in a dongle to use Bluetooth.
2015-11-10
Připojte adaptér, aby šlo používat Bluetooth.
28.
Bluetooth Turned Off
2015-11-10
Bluetooth vypnuto
29.
Turn on to connect devices and receive file transfers.
2020-09-15
Zapněte jej, aby se připojila zařízení a mohly přenášet soubory.
2019-10-08
Zapnout, aby se připojila zařízení a mohly přenášet soubory.
2015-11-10
Zapnout, aby se připojila zařízení a obdržela přenosy souborů.
30.
Airplane Mode is on
2015-11-10
Režim „letadlo“ je zapnutý
31.
Bluetooth is disabled when airplane mode is on.
2015-11-10
Když je zapnutý režim „letadlo“, je Bluetooth zakázané.
32.
Hardware Airplane Mode is on
2015-11-10
Hardwarový režim „letadlo“ je zapnutý
33.
Turn off the Airplane mode switch to enable Bluetooth.
2015-11-10
Vypněte přepínač režimu „letadlo“, aby se povolilo Bluetooth.
34.
Bluetooth
2011-05-21
Bluetooth
35.
Turn Bluetooth on and off and connect your devices
2015-11-10
Zapnout a vypnout Bluetooth a připojit se k zařízením
2014-05-29
Zapnout a vypnout bluetooth a připojit se k zařízením
36.
share;sharing;bluetooth;obex;
2015-11-10
sdílet;sdílení;bluetooth;obex;
37.
Place your calibration device over the square and press 'Start'
2015-11-10
Umístěte kalibrační zařízení na čtverec a zmáčkněte „Začít“
2014-05-29
Umístěte kalibrační zařízení na čtverec a stiskněte „Začít“
38.
Move your calibration device to the calibrate position and press 'Continue'
2015-11-10
Posuňte kalibrační zařízení do kalibrační pozice a zmáčkněte „Pokračovat“
2014-05-29
Posuňte kalibrační zařízení do kalibrační pozice a stiskněte „Pokračovat“
39.
Move your calibration device to the surface position and press 'Continue'
2015-11-10
Posuňte kalibrační zařízení do pozice na povrchu a zmáčkněte „Pokračovat“
2014-05-29
Posuňte kalibrační zařízení do pozice na povrchu a stiskněte „Pokračovat“
40.
Shut the laptop lid
2014-05-29
Zavřete víko notebooku
41.
An internal error occurred that could not be recovered.
2014-05-29
Došlo k vnitřní chybě, z které už se nelze obnovit.