Translations by Maciej Walczak

Maciej Walczak has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

111 of 11 results
29.
Benchmark for each disk
2012-04-23
Benchmark dla każdego dysku
97.
Check stats changes for each disk
2012-04-23
Sprawdź zmiany statystyk dla każdego dysku
129.
Check that hardware is able to run compiz
2012-04-23
Sprawdź, czy ten sprzęt jest w stanie uruchomić compiz
130.
Check that hardware is able to run Unity 3D
2012-04-23
Sprawdź, czy ten sprzęt jest w stanie uruchomić Unity 3D
146.
Attaches dmidecode output
2012-04-23
Dołącza wyjście dmidecode
152.
Attaches the contents of the various modprobe conf files.
2012-04-23
Dołącza zawartość różnych plików konfiguracyjnych modprobe
154.
attaches the contents of various sysctl config files.
2012-04-23
Dołącza zawartość różnych plików konfiguracyjnych sysctl
155.
Attaches a report of sysfs attributes.
2012-04-23
Dołącza raport parametrów sysfs
177.
Tests to see that apt can access repositories and get updates (does not install updates). This is done to confirm that you could recover from an incomplete or broken update.
2012-04-23
Sprawdza, czy apt może połączyć się z repozytoriami i pobrać aktualizacje (nie instaluje aktualizacji). Sprawdza to, czy można powrócić z nieukończonej lub uszkodzonej aktualizacji.
239.
Touchpad tests
2012-04-23
Testy touchpada
314.
Tests whether the system has a working Internet connection.
2012-04-23
Sprawdza, czy system ma działające połączenie z Internetem.