Translations by Dafydd Harries

Dafydd Harries has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

145 of 45 results
~
Failed to create pipes
2006-03-20
Methwyd creu pibau
~
Failed to exec gzip
2006-03-20
Methwyd gweithredu gzip
~
Failed to remove %s
2006-03-20
Methwyd dileu %s
~
Unable to create %s
2006-03-20
Ni ellir creu %s
~
Failed to stat %sinfo
2006-03-20
Methwyd stat() ar %sinfo
~
The info and temp directories need to be on the same filesystem
2006-03-20
Rhaid i'r cyfeiriaduron 'info' a 'temp' for ar yr un system ffeiliau
~
Failed to change to the admin dir %sinfo
2006-03-20
Methwyd newid i'r cyfeiriadur gweinyddiaeth %sinfo
~
Failed to open the list file '%sinfo/%s'. If you cannot restore this file then make it empty and immediately re-install the same version of the package!
2006-03-20
Methwyd agor y ffeil rhestr '%sinfo/%s'. Os na allwch adfer y ffeil hwn yna gwnewch e'n wag ac yna ail sefydlwch yr un ferswin o'r pecyn yn syth!
~
Failed reading the list file %sinfo/%s
2006-03-20
Methwyd darllen y ffeil rhestr %sinfo/%s
~
Failed to open the diversions file %sdiversions
2006-03-20
Methwyd agor y ffeil dargyfeirio %sdiversions
~
The diversion file is corrupted
2006-03-20
Mae'r ffeil dargyfeirio wed ei lygru
~
Invalid line in the diversion file: %s
2006-03-20
Llinell annilys yn y ffeil dargyfeirio: %s
~
Bad ConfFile section in the status file. Offset %lu
2006-03-20
Adrean "ConfFile" gwael yn y ffeil statws. Atred: %lu
~
Error parsing MD5. Offset %lu
2006-03-20
Gwall wrth ramadegu MD5. Atred: %lu
~
Couldn't change to %s
2006-03-20
Methwyd newid i %s
~
Failed to locate a valid control file
2006-03-20
Methwyd lleoli ffeil rheoli dilys
1.
Invalid archive signature
2006-03-20
Llofnod archif annilys
2.
Error reading archive member header
2006-03-20
Gwall wrth ddarllen pennawd aelod archif
4.
Invalid archive member header
2006-03-20
Pennawd aelod archif annilys
5.
Archive is too short
2006-03-20
Mae'r archif yn rhy fyr
6.
Failed to read the archive headers
2006-03-20
Methwyd darllen pennawdau'r archif
8.
Corrupted archive
2006-03-20
Archif llygredig
10.
Unknown TAR header type %u, member %s
2006-03-20
Math pennawd TAR anhysbys %u, aelod %s
11.
This is not a valid DEB archive, missing '%s' member
2006-03-20
Nid yw hyn yn archif DEB dilys, aelod '%s' ar goll
15.
Failed to close file %s
2006-03-20
Methwyd cau ffeil %s
16.
The path %s is too long
2006-03-20
Mae'r llwybr %s yn rhy hir
17.
Unpacking %s more than once
2006-03-20
Yn dadbacio %s mwy nag unwaith
18.
The directory %s is diverted
2006-03-20
Mae'r cyfeiriadur %s wedi ei ddargyfeirio
19.
The package is trying to write to the diversion target %s/%s
2006-03-20
Mae'r pecyn yn ceisio ysgrifennu i'r targed dargyfeiriad %s/%s
20.
The diversion path is too long
2006-03-20
Mae llwybr y dargyfeiriad yn rhy hir
21.
Failed to stat %s
2006-03-20
Methodd stat() o %s
22.
Failed to rename %s to %s
2006-03-20
Methwyd ailenwi %s at %s
23.
The directory %s is being replaced by a non-directory
2006-03-20
Mae'r cyfeiriadur %s yn cael ei amnewid efo rhywbeth nid cyfeiriadur ydyw
24.
Failed to locate node in its hash bucket
2006-03-20
Methwyd lleoli nôd yn ei fwced stwnsh
25.
The path is too long
2006-03-20
Mae'r llwybr yn rhy hir
26.
Overwrite package match with no version for %s
2006-03-20
Cyfatebiad pecyn trosysgrifo gyda dim fersiwn am %s
27.
File %s/%s overwrites the one in the package %s
2006-03-20
Mae'r ffeil %s/%s yn trosysgrifo'r un yn y pecyn %s
28.
Unable to read %s
2006-03-20
Ni ellir darllen %s
29.
Unable to stat %s
2006-03-20
Ni ellir gwneud stat() o %s
30.
DropNode called on still linked node
2006-03-20
Galwyd DropNode ar nôd sydd o hyd wedi ei gysylltu
31.
Failed to locate the hash element!
2006-03-20
Methyd lleoli yr elfen <hash>!
32.
Failed to allocate diversion
2006-03-20
Methwyd neilltuo dargyfeiriad
34.
Trying to overwrite a diversion, %s -> %s and %s/%s
2006-03-20
Yn ceisio trosysgrifo dargyfeiriad, %s -> %s a %s/%s
35.
Double add of diversion %s -> %s
2006-03-20
Ychwanegiad dwbl o'r dargyfeiriad %s -> %s
36.
Duplicate conf file %s/%s
2006-03-20
Ffeil cyfluniad dyblyg %s/%s