Translations by Sandra Gucul-Milojevic

Sandra Gucul-Milojevic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 80 results
5.
Unable to watch configuration directory
2010-01-11
Ne mogu da pregledam strukturni sadržaj direktorijuma
14.
Unknown job: %s
2010-01-11
Nepoznato izvođenje: %ѕ
62.
Handling %s event
2010-01-11
Obrada događaja %ѕ
64.
%s goal changed from %s to %s
2010-01-11
%s cilj je promijenjen iz %s u %s
65.
%s state changed from %s to %s
2010-01-11
%s stanje promijenjeno iz %s u %s
69.
stop
2010-01-11
Zaustavljanje.
70.
start
2010-01-11
Pokreni.
72.
waiting
2010-01-11
Čekanje.
73.
starting
2010-01-11
Pokretanje.
77.
pre-start
2010-01-11
Pred-pokretanje.
79.
spawned
2010-01-11
Umnožen.
81.
post-start
2010-01-11
Nakon pokretanja
82.
running
2010-01-11
u toku
84.
pre-stop
2010-01-11
Pred-zaustavljanje.
85.
stopping
2010-01-11
U zaustavljanju.
86.
killed
2010-01-11
Isključen.
88.
post-stop
2010-01-11
Nakon zaustavljanja.
96.
Usage
2010-01-11
Upotreba
141.
%s %s process (%d) terminated with status %d
2010-01-11
%s %s proces je (%d) okončan sa statusom %d
142.
%s %s process (%d) exited normally
2010-01-11
%s %s iz procesa (%d) se pravilno izašlo
143.
%s %s process (%d) killed by %s signal
2010-01-11
%s %s proces (%d) je isključen od strane %s signala
144.
%s %s process (%d) killed by signal %d
2010-01-11
%s %s proces (%d) je isključen od strane signala %d
149.
%s respawning too fast, stopped
2010-01-11
%s ponovno pojavljivanje je prebrzo, zaustavljeno je
150.
%s %s process ended, respawning
2010-01-11
%s %s proces je završen, ponovo se pojavljuje
178.
Process management daemon.
2010-01-11
Daemon upravljanje procesima.
179.
This daemon is normally executed by the kernel and given process id 1 to denote its special status. When executed by a user process, it will actually run /sbin/telinit.
2010-01-11
Ovaj daemon je obično izvršen od strane kernela i data mu je identifikacija procesa 1 da bi se naznačio njegov specijalni status. Kada bude izvršen procesom korisnika, on će u stvari pokrenuti /sbin/telinit.
180.
Need to be root
2010-01-11
Potrebno je biti root.
181.
Not being executed as init
2010-01-11
Nije izvršen kao init.
199.
Caught %s, core dumped
2010-01-11
Uhvaćen %ѕ, jezgro je izbačeno
200.
Caught %s, unable to dump core
2010-01-11
Uhvaćen %ѕ, ne mogu da izbacim jezgro.
201.
Re-executing %s
2010-01-11
Ponovno izvršavanje %ѕ
205.
main
2010-01-11
Glavni.
220.
Failed to re-execute %s: %s
2010-01-11
Neuspješno ponovno izvršavanje %ѕ: %ѕ
231.
%s: missing job name
2010-01-11
%ѕ: izgubljeno ime izvođenja
235.
%s: missing event name
2010-01-11
%ѕ: izgubljeno ime događaja
247.
do not wait for job to start before exiting
2010-01-11
ne čekati da se pokrene izvođenje prije izlaska
248.
do not wait for job to stop before exiting
2010-01-11
ne čekati da se zaustavi izvođenje prije izlaska
250.
do not wait for event to finish before exiting
2010-01-11
ne čekati da se završi događaj prije izlaska
256.
Job
2010-01-11
Izvođenje
257.
Event
2010-01-11
događaj
270.
List known jobs.
2010-01-11
Prikaži listu poznatih izvođenja.
273.
Emit an event.
2010-01-11
Izdavanje događaja.
276.
Request the version of the init daemon.
2010-01-11
Zahtijevati verziju init daemon-a.
308.
don't sync before reboot or halt
2010-01-11
nemojte sinhronizovati prije ponovnog podizanja računarskog sistema ili zastoja.
309.
force reboot or halt, don't call shutdown(8)
2010-01-11
prisilite ponovno podizanje računarskog sistema ili zastoj, ne pozivajte isključivanje(8)
310.
switch off the power when called as halt
2010-01-11
isključiti napajanje kada se ukoči sistem
312.
Halt the system.
2010-01-11
ukočite sistem
313.
Power off the system.
2010-01-11
Isključite napajanje sistema
314.
Reboot the system.
2010-01-11
ponovo podignite računarski sistem
317.
Calling shutdown
2010-01-11
Pozivanje isključivanje sistema