Translations by Nur Osmanbegovic

Nur Osmanbegovic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 85 results
9.
Disconnected from notified D-Bus bus
2016-04-10
Odspojeno od obavjestene D-bus sabirnice
25.
Ignoring state query from chroot session
2016-04-10
Ignorisanje upita za stanje od chroot sesije
32.
Ignoring set env request from chroot session
2016-04-10
Ignorisanje set env zahtjeva od chroot sesije
34.
Ignoring unset env request from chroot session
2016-04-10
Ignorisanje unset env zahtjeva od chroot sesije
37.
Ignoring get env request from chroot session
2016-04-10
Ignorisanje get env zahtjeva od chroot sesije
38.
Ignoring reset env request from chroot session
2016-04-10
Ignorisanje resetovanja env zahtjeva od chroot sesije
76.
pre-starting
2016-04-10
prije pokretanja
78.
spawning
2016-04-10
stvaranje
80.
post-starting
2016-04-10
nakon pokretanja
83.
pre-stopping
2016-04-10
prije prestanka
87.
post-stopping
2016-04-10
poslije prestanka
95.
instance 'stop on' parse error
2016-04-10
Greška u raščlanjivanju 'stop on' instance
172.
flag a re-exec has occurred
2016-04-10
Došlo je do zastave na re-exec
191.
Stateful re-exec supported but stateless re-exec requested
2016-04-10
Re-exec sa pamćenjem stanja je podržan, ali je zahtjevan re-exec bez pamćenja stanja
194.
Both stateful and stateless re-execs failed
2016-04-10
Oba podržana i nepodržana re-exec su neuspjela
210.
Failed to serialise
2016-04-10
Neuspjela serializacija (pretvaranje u format za spremanje)
211.
control bus address
2016-04-10
Kontrolisanje adrese sabirnice
212.
cgroup manager address
2016-04-10
adresa cgroup upravljača
213.
Detected invalid serialisation data
2016-04-10
Detektiran netacan podatak serializacije
214.
Failed to deserialise
2016-04-10
Nije uspjela deserializacija
215.
No control details present in state data
2016-04-10
Detalji kontrole nisu prisutni u podacima
216.
No ConfSources present in state data
2016-04-10
ConfSources nije prisutan u podacima
217.
No global job environment data present in state data
2016-04-10
Podaci o globalnom poslu okoline nisu prisutni u podacima
218.
Failed to resolve deserialisation dependencies
2016-04-10
Nije uspjelo rješavanje ovisnosti o deserializaciji
219.
failed to demarshal D-Bus message
2016-04-10
Neuspjeh za demarshal D-Bus poruke
221.
Failed to generate serialisation data
2016-04-10
Neuspjeh za generisanje podataka serializacije
222.
Performing stateful re-exec
2016-04-10
Izvođenje podržanog re-exec
223.
Passing state from PID %d to parent
2016-04-10
Proslijeđivanje stanja od PID %d do roditelja
224.
Failed to release D-Bus name: %s
2016-04-10
Neuspjeh za pustanje D-Bus imena: %s
225.
Failed to write serialisation data
2016-04-10
Neuspjeh za pisanje serializacije podataka
226.
Unable to create device
2016-04-10
Nesposoban da stvori uredaj
233.
%s: missing variable name
2016-04-10
%s: nedostaje ime varijable
234.
%s: missing variable value
2016-04-10
%s: nedostaje vrijednost varijable
237.
%s: missing D-Bus address
2016-04-10
%s: nedostaje adresa D-bus
238.
%s: missing address
2016-04-10
%s: nedostaje adresa
239.
Unable to query session directory
2016-04-10
Nesposoban da ispita sesiju direktorija
240.
Ignoring stale session file
2016-04-10
Ignorisanje stare sesije podataka
243.
use existing D-Bus session bus to connect to init daemon (for testing)
2016-04-10
Koristi postojecu D-Bus sesiju sabirnice za konektovanje
246.
run in user mode (as used for user sessions)
2016-04-10
Pokreni u kosicničkom modu (kao što se koriste za korisničke sesije)
254.
apply to global job environment table
2016-04-10
Primijeniti za tabelu globalnog posla okoline
255.
do not replace the value of the variable if already set
2016-04-10
Ne mijenjati vrijednost varijable ako je vec odredena
258.
Environment
2016-04-10
Okruženje
2016-04-10
Okolina
278.
Change the minimum priority of log messages from the init daemon.
2016-04-10
Promijenite minimum prioriteta dnevnika poruka iz init demon
284.
List all jobs and events which cannot be satisfied by currently available job configuration files.
2016-04-10
Napraviti listu svih poslova i dogadaha koji ne mogu biti zadovoljni trenutnim dostupnim fajlovima poslvone konfiguracije
285.
VARIABLE
2016-04-10
Varijabla
286.
Retrieve value of a job environment variable.
2016-04-10
Dohvatiti vrijednost varijable posla okruženja
287.
Display the value of a variable from the job environment table.
2016-04-10
Prikazati vrijednost varijable iz tabele posla okruženja.
288.
Show all job environment variables.
2016-04-10
Prikazati sve vraijable posla okoline
289.
Displays sorted list of variables and their values from the job environment table.
2016-04-10
Prikazati sortirane liste varijabli i njihovih vrijednost iz tabela posla okruženja.