Translations by Samir Ribić

Samir Ribić has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 56 results
4.
Unable to watch configuration file
2011-10-11
Nije moguće pratiti konfiguracijsku datoteku
14.
Unknown job: %s
2010-02-01
Nepoznat posao: %s
19.
You do not have permission to notify disk is writeable
2012-04-26
Nemate pravo da informišete da je disk upisiv
22.
Out of Memory
2013-01-07
Nema memorije
47.
Invalid setuid user name does not exist
2012-04-26
Pogrešan setuid, korisničko ime ne postoji
48.
Invalid setgid group name does not exist
2012-04-26
Pogrešan setgid, ime grupe e postoji
60.
Mismatched parentheses
2011-10-11
Nepravilno uparene zagrade
62.
Handling %s event
2010-02-01
Obrada %s događaja
74.
security-spawning
2016-04-13
pružanje-sigurnosti
94.
BUG
2013-01-07
BUG
106.
Failed to create pty - disabling logging for job
2012-04-26
Neuspjelo kreiranje pty - onemogućavam zapise za posao
118.
unable to getpwnam: %s
2012-04-26
ne mogu getpwnam: %s
119.
unable to getgrnam: %s
2012-04-26
ne mogu getgrnam: %s
122.
unable to find setuid user
2012-04-26
ne mogu naći setuid korisnika
123.
unable to find setgid group
2012-04-26
ne mogu naći setgid grupu
127.
unable to unlockpt: %s
2012-04-26
ne mogu unlockpt: %s
129.
unable to get ptsname: %s
2012-04-26
ne mogu dobiti ptsname: %s
151.
Failed to add log to unflushed queue
2012-04-26
Neuspjelo dodavanje dnevnika na neispražnjeni red
160.
Failed to write to log file
2012-04-26
Neuspjelo pisanje u dnevničku datoteku
164.
default value for console stanza
2012-04-26
podrazumijevana vrijednost za konzolnu strofu
165.
specify alternative directory to store job output logs in
2012-05-03
navedi alternativni direktorij gdje se smještaju dnevnici poslova
169.
disable job logging
2012-05-03
onemogući dnevnike poslova
178.
Process management daemon.
2011-10-11
Demon za upravljanje procesima.
185.
Unable to initialize console, will try /dev/null
2012-05-03
Ne mogu pokrenuti konzolu, probam /dev/null
186.
Unable to initialize console as /dev/null
2012-05-03
Ne mogu pokrenuti konzolu kao /dev/null
190.
Unable to set default oom score
2012-05-03
Ne mogu postaviti podrazuijevani oom rezultat
197.
Unable to setup standard file descriptors
2012-05-03
Ne mogu postaviti standardne datotečne deskriptore
199.
Caught %s, core dumped
2010-02-01
Uhvaćen %s, jezgro memorije prikazano
200.
Caught %s, unable to dump core
2010-02-01
Uhvaćen %s, ne može se odštampati jezgro memorije
201.
Re-executing %s
2010-02-01
Ponovno izvršavanje %s
204.
invalid console type specified
2012-05-03
pogrešan tip konzole naveden
220.
Failed to re-execute %s: %s
2010-02-01
Neuspješno ponovno izvršavanje %s: %s
231.
%s: missing job name
2010-02-01
%s: nedostaje ime posla
235.
%s: missing event name
2010-02-01
%s: nedostaje ime događaja
245.
destination well-known name on D-Bus bus
2011-10-11
dobro poznato ime destinacije na D-Bus sabirnici
254.
apply to global job environment table
2016-04-14
Primijeniti za globalnu tabelu okoline posla
284.
List all jobs and events which cannot be satisfied by currently available job configuration files.
2016-04-14
Napraviti listu svih poslova i događaja koji ne mogu biti zadovoljni trenutnim dostupnim fajlovima konfiguracije posla
297.
JOB
2012-05-03
POSAO
298.
Show job usage message if available.
2012-05-03
Prikaži poruku o upotrebi posla, ako je ima
299.
JOB is the name of the job which usage is to be shown.
2012-05-03
POSAO je ime posla čija upoerba će se pokazati
304.
Inform Upstart that disk is now writeable.
2012-05-03
Informiši Upstart da je disk upisiv.
318.
Unable to execute shutdown: %s
2010-02-01
Ne mogu izvršiti gašenje sistema: %s
349.
Unable to fork child-process to warn users: %s
2010-02-01
Ne mogu razgranati podproces da upozorim korisnike: %s
358.
Do not strip non-printable bytes from udev message data
2012-05-03
Ne odsjecaj neupsive bajtove iz udev podataka poruka
365.
Bridge socket events into upstart
2012-05-03
Premosti soket događaje u upstart
366.
By default, upstart-socket-bridge does not detach from the console and remains in the foreground. Use the --daemon option to have it detach.
2012-05-03
Normalno, upstart-socket-bridge ne otkačuje s konzole i ostaje u prvom planu. Koristi --daemon opciju za otkačenje.
367.
Could not create epoll descriptor
2012-05-03
Ne mogu kreirati epoll deskriptor
368.
Could not create JobAdded signal connection
2012-05-03
Ne mogu kreirati JobAdded signal konekciju
369.
Could not create JobRemoved signal connection
2012-05-03
Ne mogu kreirati JobFRemoved signal konekciju
370.
Could not obtain job list
2012-05-03
Ne mogu dobiti listu poslova