Translations by Aldo Selimovic

Aldo Selimovic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 64 results
10.
Disconnected from D-Bus %s bus
2015-04-09
Diskonektovan od D-Bus %s bus
11.
You do not have permission to reload configuration
2015-04-09
Nemate dozvolu da ponovo učitate konfiguraciju
15.
You do not have permission to emit an event
2015-04-09
Nemate dozvolu da objavite događaj
17.
You do not have permission to set log priority
2015-04-09
Nemate dozvolu da postavite prioritet registrovanja
20.
Not permissible to notify D-Bus address for PID 1
2015-04-09
Nije dozvoljeno obavijestiti D-Bus adresu za PID 1
21.
You do not have permission to notify D-Bus address
2015-04-09
Nemate dozvolu da obavijestite D-Bus adresu
23.
You do not have permission to notify cgroup manager address
2015-04-09
Nemate dozvolu da obavijestite cgrupu upravitelja adrese
24.
You do not have permission to request state
2015-04-09
Nemate dozvolu da zahtijevate stanje
26.
You do not have permission to request restart
2015-04-09
Nemate dozvolu da zahtijevate restartovanje
27.
Ignoring restart request from chroot session
2015-04-09
Ignorira zahtijev restartovanja iz chroot akcije
28.
Restarting
2015-04-09
Restartovanje
29.
You do not have permission to modify job environment
2015-04-09
Nemate dozvolu da modificirate okruženje posla
30.
Not permissible to modify PID 1 job environment
2015-04-09
Nije dozvoljeno modificirate PID 1 okruženje posla
31.
Job may not be empty string
2015-04-09
Posao ne mora biti prazan niz znakovnih podataka
33.
Variable may not be empty string
2015-04-09
Varijabla ne mora biti prazan niz znakovnih podataka
35.
No such variable
2015-04-09
Ne postoji takva varijabla
36.
You do not have permission to query job environment
2015-04-09
Nemate dozvolu da ispitujete okruženje posla
39.
unable to create session file
2015-04-09
nesposoban da stvori datoteku sesije
40.
unable to write session file
2015-04-09
nesposoban da piše datoteku sesije
41.
You do not have permission to end session
2015-04-09
Nemate dozvolu da završite sesiju
42.
Ignoring session end request from chroot session
2015-04-09
Ignoriranje sesije zavrsava zahtijev iz chroot sesije
49.
Failed to set security context
2015-04-09
Nije uspio postaviti zastitu dodatka
75.
security
2015-04-09
osiguranje
91.
Job cannot be started as cgroup manager not available: %s
2015-04-09
Posao ne može biti pokrenut tako što cgrupa menađer nije dostupna: %s
93.
Job is not running: %s
2015-04-09
Posao se ne izvršava:%s
98.
'start on' parse error
2015-04-09
'počni na' rašččanjena greška
99.
'stop on' parse error
2015-04-09
'stani na' rašččanjena greška
100.
unable to clear CLOEXEC bit on log fd
2015-04-09
nije u mogučnosti da očisti CLOEXEC bit na log fd
104.
cgroup support not available
2015-04-09
podrška cgrupe nije dostupna
105.
cgroup manager not available
2015-04-09
menađer cgrupe nije dostupan
120.
unable to getpwuid: %s
2015-04-09
nije u mogučnosti da getpwuid:%s
121.
unable to getgrgid: %s
2015-04-09
nije u mogučnosti da getgrgid:%s
128.
unable to granpt: %s
2015-04-09
nije u mogučnosti da granpt:%s
130.
unable to open pty slave: %s
2015-04-09
nije umogučnosti otvoriti pty služeći:%s
131.
unable to modify signal handler: %s
2015-04-09
nije u mogučnosti modificirati upravljač signala:%s
132.
unable to allocate memory: %s
2015-04-09
nije u mogučnosti alocirati memoriju:%s
133.
unable to initgroups: %s
2015-04-09
nije umogučnosti da initgrupe:%s
134.
unable to switch security profile: %s
2015-04-09
nije u mogučnosti da promijeni sigurnosni profil:%s
135.
unable to connect to CGManager: %s
2015-04-09
nije u mogučnosti konektovati se na CGManager:%s
136.
unable to setup cgroup: %s
2015-04-09
nije u mogučnosti postaviti cgrupu:%s
137.
unable to enter cgroup: %s
2015-04-09
nije u mogučnosti pristupiti cgrupi:%s
138.
unable to mark cgroups for removal: %s
2015-04-09
nije u mogučnosti da označi cgrupe za brisanje:%s
161.
specify additional directory to load configuration files from
2015-04-09
opiši dodatni direktorij da učita konfiguracijske fajlove
162.
enable chroot sessions
2015-04-09
omoguči chroot sesije
166.
do not support cgroups
2015-04-09
ne podržavaj cgrupe
167.
do not connect to a D-Bus bus
2015-04-09
ne konektuj se na D-Bus bus
168.
jobs will not inherit environment of init
2015-04-09
poslovi neće naslijediti okruženje od init
171.
specify additional initial directory to load configuration files from
2015-04-09
odrediti dodatni početni direktorij za učitati konfiguracijske datoteke iz
173.
specify file descriptor to read serialisation data from
2015-04-09
navesti deskriptor datoteke za čitanje serijalizacione podatke iz
176.
start in user mode (as used for user sessions)
2015-04-09
početi u korisničkom modu (kao što se koristi za korisnika sesije)