Translations by Taha KONUK

Taha KONUK has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

130 of 30 results
55.
Upload _size:
2011-03-28
Yükleme _boyutu:
76.
Videos will appear in:
2011-03-28
Videoların görüntüleneceği yer:
95.
Videos will appear in '%s'
2011-03-28
Videolar '%s' içinde görüntülenecek
128.
Crumble
2011-03-28
Parçala
129.
Fade
2011-03-28
Solma
130.
Slide
2011-03-28
Slayt
236.
Shotwell couldn't create a file for editing this photo because you do not have permission to write to %s.
2011-03-28
Shotwell bu fotoğrafı düzenlemek için bir dosya oluşturamadı çünlü %s kaynağına yazmak için izniniz yok.
269.
1 photo failed to import because the photo library folder was not writable:
%d photos failed to import because the photo library folder was not writable:
2011-03-28
msgstr[0] 1 fotoğrafın içe aktarımı başarısız oldu çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değildi: msgstr[1] %d fotoğrafın içe aktarımı başarısız oldu çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değildi:
270.
1 video failed to import because the photo library folder was not writable:
%d videos failed to import because the photo library folder was not writable:
2011-03-28
msgstr[0] 1 videonun içe aktarımı başarısız oldu çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değildi: msgstr[1] %d videonun içe aktarımı başarısız oldu çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değildi:
271.
1 photo/video failed to import because the photo library folder was not writable:
%d photos/videos failed to import because the photo library folder was not writable:
2011-03-28
msgstr[0] 1 fotoğrafın/videonun içe aktarımı başarısız oldu çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değildi: msgstr[1] %d fotoğrafın/videonun içe aktarımı başarısız oldu çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değildi:
352.
Invalid pattern
2011-03-28
Geçersiz desen
355.
_Import in Place
2011-03-28
Yer yer içe aktar
406.
No photos/videos
2011-03-28
fotoğraf/video yok
407.
No photos/videos found
2011-03-28
fotoğraf/video bulunamadı
429.
2 images per page
2011-03-28
sayfa başına 2 resim
430.
4 images per page
2011-03-28
sayfa başına 4 resim
431.
6 images per page
2011-03-28
sayfa başına 6 resim
432.
8 images per page
2011-03-28
sayfa başına 8 resim
433.
16 images per page
2011-03-28
sayfa başına 16 resim
434.
32 images per page
2011-03-28
sayfa başına 32 resim
594.
Find an image by typing text that appears in its name or tags
2011-03-28
İsmini ya da etiketini yazarak bir resim bul
655.
Error loading UI file %s: %s
2011-03-28
Kullanıcı arayüzü dosyası yüklenirken hata %s: %s
760.
No events
2011-03-28
Olay yok
761.
No events found
2011-03-28
Olay bulunamadı
782.
Find photos and videos by search criteria
2011-03-28
Arama kriterine göre fotoğraf ya da video bul
832.
Publishing
2011-03-28
Yayımlama
835.
Publishing to %s can't continue because an error occurred:
2011-03-28
%s alanına yayımlama devam edemez çünkü bir hata oluştu:
913.
Print image _title
2011-03-28
Resim _başlığını yazdır
930.
R_ename imported files to lowercase
2011-03-28
İçe aktarılan dosyaların isimlerini küçük harf kullanarak _yeniden adlandır
939.
Transition d_elay:
2011-03-28
Değişme _süresi