Translations by Tadeáš Pařík

Tadeáš Pařík has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 81 results
1.
The operation was cancelled
2014-02-26
Operace byla zrušena
2.
Insufficient memory available
2014-02-26
Není dostupné dostatečné množství paměti
3.
The specified slot ID is not valid
2014-02-26
Zadané ID slotu není platné
4.
Internal error
2014-02-26
Interní chyba
5.
The operation failed
2014-02-26
Operace selhala
6.
Invalid arguments
2014-02-26
Neplatné parametry
7.
The module cannot create needed threads
2014-02-26
Modul nemůže vytvořit potřebná vlákna
8.
The module cannot lock data properly
2014-02-26
Modul nemůže správně uzamknout data
9.
The field is read-only
2014-02-26
Pole je jen pro čtení
10.
The field is sensitive and cannot be revealed
2014-02-26
Pole obsahuje citlivá data a nelze ho zobrazit
11.
The field is invalid or does not exist
2014-02-26
Pole je neplatné nebo neexistuje
12.
Invalid value for field
2014-02-26
Neplatná hodnota pole
13.
The data is not valid or unrecognized
2014-02-26
Data jsou neplatná nebo nerozpoznatelná
14.
The data is too long
2014-02-26
Data jsou příliš velká
15.
An error occurred on the device
2014-02-26
Na zařízení se vyskytla chyba
16.
Insufficient memory available on the device
2014-02-26
Na zařízení je nedostatek paměti
17.
The device was removed or unplugged
2014-02-26
Zařízení bylo odebráno nebo odpojeno
18.
The encrypted data is not valid or unrecognized
2014-02-26
Šifrovaná data jsou neplatná nebo nerozpoznatelná
19.
The encrypted data is too long
2014-02-26
Šifrovaná data jsou příliš velká
20.
This operation is not supported
2014-02-26
Operace není podporována
21.
The key is missing or invalid
2014-02-26
Klíč chybí nebo je neplatný
22.
The key is the wrong size
2014-02-26
Klíč nemá správnou velikost
23.
The key is of the wrong type
2014-02-26
Klíč je špatného typu
24.
No key is needed
2014-02-26
Klíč není potřeba
25.
The key is different than before
2014-02-26
Klíč je jiný, než byl dříve
26.
A key is needed
2014-02-26
Klíč je vyžadován
27.
Cannot include the key in the digest
2014-02-26
Nelze zahrnout klíč ve sbírce
28.
This operation cannot be done with this key
2014-02-26
S tímto klíčem nelze tuto operaci provést
29.
The key cannot be wrapped
2014-02-26
Klíč nemůže být zabalen
30.
Cannot export this key
2014-02-26
Tento klíč nelze vyexportovat
31.
The crypto mechanism is invalid or unrecognized
2014-02-26
Šifrovací mechanismus je neplatný nebo nerozpoznaný
32.
The crypto mechanism has an invalid argument
2014-02-26
Šifrovací mechanismus má neplatný parametr
33.
The object is missing or invalid
2014-02-26
Objekt je neplatný nebo chybí
34.
Another operation is already taking place
2014-02-26
Již probíhá jiná operace
35.
No operation is taking place
2014-02-26
Neprobíhá žádná operace
36.
The password or PIN is incorrect
2014-02-26
Heslo nebo PIN jsou nesprávné
37.
The password or PIN is invalid
2014-02-26
Heslo nebo PIN jsou neplatné
38.
The password or PIN is of an invalid length
2014-02-26
Heslo nebo PIN mají nesprávnou délku
39.
The password or PIN has expired
2014-02-26
Heslo nebo PIN již vypršely
40.
The password or PIN is locked
2014-02-26
Heslo nebo PIN jsou uzamčeny
41.
The session is closed
2014-02-26
Sezení je uzavřeno
42.
Too many sessions are active
2014-02-26
Příliš mnoho sezení je aktivních
43.
The session is invalid
2014-02-26
Sezení je neplatné
44.
The session is read-only
2014-02-26
Sezení je jen pro čtení
45.
An open session exists
2014-02-26
Existuje otevřené sezení
46.
A read-only session exists
2014-02-26
Existuje sezení jen pro čtení
47.
An administrator session exists
2014-02-26
Existuje sezení správce
48.
The signature is bad or corrupted
2014-02-26
Podpis je špatný nebo poškozený
49.
The signature is unrecognized or corrupted
2014-02-26
Podpis je nerozpoznatelný nebo poškozený
50.
Certain required fields are missing
2014-02-26
Některá vyžadovaná pole chybí