Translations by Marv-CZ

Marv-CZ has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

131 of 31 results
6.
Invalid arguments
2018-05-29
Neplatné argumenty
7.
The module cannot create needed threads
2018-05-29
Modul nemůže vytvořit požadovaná vlákna
12.
Invalid value for field
2018-05-29
Neplatná hodnota pro pole
13.
The data is not valid or unrecognized
2018-05-29
Data nejsou platná nebo rozpoznaná
16.
Insufficient memory available on the device
2018-05-29
Na zařízení není k dispozici dostatek paměti
19.
The encrypted data is too long
2018-05-29
Šifrované data jsou příliš dlouhá
22.
The key is the wrong size
2018-05-29
Klíč má nesprávnou velikost
23.
The key is of the wrong type
2018-05-29
Klíč má nesprávný typ
26.
A key is needed
2018-05-29
Je zapotřebí klíč
27.
Cannot include the key in the digest
2018-05-29
Klíč nelze zahrnout do otisku
29.
The key cannot be wrapped
2018-05-29
Klíč nelze obalit
31.
The crypto mechanism is invalid or unrecognized
2018-05-29
Šifrovací mechanizmus je neplatný nebo nerozpoznaný
32.
The crypto mechanism has an invalid argument
2018-05-29
Šifrovací mechanizmus má neplatný argument
41.
The session is closed
2018-05-29
Sezení je uzavřené
42.
Too many sessions are active
2018-05-29
Je aktivních příliš mnoho sezení
44.
The session is read-only
2018-05-29
Sezení je pouze ke čtení
46.
A read-only session exists
2018-05-29
Existuje sezení pouze ke čtení
48.
The signature is bad or corrupted
2018-05-29
Podpis je chybný nebo poškozený
50.
Certain required fields are missing
2018-05-29
Některá požadovaná pole chybí
51.
Certain fields have invalid values
2018-05-29
Některá pole mají neplatné hodnoty
52.
The device is not present or unplugged
2018-05-29
Zařízení není přítomno nebo je odpojené
56.
Cannot import because the key is of the wrong size
2018-05-29
Není možné importovat z důvodu nesprávné velikosti klíče
57.
Cannot import because the key is of the wrong type
2018-05-29
Není možné importovat z důvodu nesprávného typu klíče
58.
You are already logged in
2018-05-29
Už jste přihlášen
60.
The user's password or PIN is not set
2018-05-29
Uživatelovo heslo nebo PIN nejsou nastaveny
62.
Another user is already logged in
2018-05-29
Už je přihlášen jiný uživatel
65.
Cannot import a key of the wrong size
2018-05-29
Nelze importovat klíč o nesprávné velikosti
66.
Cannot export because the key is invalid
2018-05-29
Nelze exportovat, protože klíč je neplatný
67.
Cannot export because the key is of the wrong size
2018-05-29
Nelze exportovat, protože klíč má nesprávnou velikost
71.
The crypto mechanism has an invalid parameter
2018-05-29
Šifrovací mechanizmus má neplatný parametr
80.
The request was rejected by the user
2018-05-29
Požadavek byl zamítnut uživatelem