Translations by Marsel Pretorius

Marsel Pretorius has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 195 results
~
%s, with Linux %s (recovery mode)
2010-07-06
%s, met Linux %s (herwinningsmodus)
1.
Enter username:
2010-07-05
Voer gebruikernaam in:
2.
Enter password:
2010-07-05
Voer wagwoord in:
11.
Load Linux.
2010-07-05
Laai Linux.
12.
Load initrd.
2010-07-05
Laai initrd.
22.
Specify filename.
2010-07-03
Spesifiseer die lêernaam.
26.
Load variables from environment block file.
2010-07-03
Laai veranderlikes vanaf die omgewingsbloklêer.
27.
[-f FILE]
2010-07-03
[-f LêER]
28.
List variables from environment block file.
2010-07-03
Lys die veranderlikes vanaf die omgewingsbloklêer.
29.
[-f FILE] variable_name [...]
2010-07-03
[-f LêER] veranderlike_naam [...]
30.
Save variables to environment block file.
2010-07-03
Stoor veranderlikes in omgewingsbloklêer.
31.
the first sector of the core file is not sector-aligned
2010-07-06
die eerste sektor van die kernlêer is nie sektorgerig nie
32.
non-sector-aligned data is found in the core file
2010-07-06
nie-sektorgerigte data is gevind in die kernlêer
33.
the sectors of the core file are too fragmented
2010-07-06
die sektore van die kernlêer is te gefragmenteerd
34.
the size of `%s' is not %u
2010-07-06
die grootte van `%s' is nie %u nie
35.
the size of `%s' is too small
2010-07-06
die grootte van `%s' is te klein
36.
the size of `%s' is too large
2010-07-06
die grootte van `%s' is te groot
38.
unable to identify a filesystem in %s; safety check can't be performed
2010-07-06
nie moontlik om 'n lêerstelsel in %s te identifiseer nie; veiligheidskontrole kan nie uitgevoer word nie
39.
%s appears to contain a %s filesystem which isn't known to reserve space for DOS-style boot. Installing GRUB there could result in FILESYSTEM DESTRUCTION if valuable data is overwritten by grub-setup (--skip-fs-probe disables this check, use at your own risk)
2010-07-06
dit blyk dat %s 'n %s lêerstelsel bevat wat nie bekend is daarvoor om spasie te reserveer vir DOS-agtige selflaai nie. Die installasie van GRUB kan die VERNIETIGING VAN DIE LêERSTELSEL tot gevolg hê as waardevolle data oorskryf word deur die grub-opstelling (--skip-fs-probe versper hierdie kontrole, gebruik op eie risiko)
46.
Your embedding area is unusually small. core.img won't fit in it.
2010-07-06
Jou inbeddingsgaping is ongewoon klein. core.img Sal nie inpas nie.
47.
no terminator in the core image
2010-07-06
geen afsluiter in die kernafbeelding nie
74.
FILE
2010-07-02
LÊER
81.
MODULE
2010-07-04
MODULE
206.
GNU GRUB version %s
2010-07-05
GNU GRUB weergawe %s
207.
ESC at any time exits.
2010-07-05
ESC laat jou enige tyd uitgaan.
208.
Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB lists possible command completions. Anywhere else TAB lists possible device or file completions. %s
2010-07-05
Minimale BASH-tipe lynredigering word ondersteun. TAB lys moontlike opdragvoltooiïngs vir die eerste woord. Op enige ander plek sal TAB moontlike toestel- of lêervoltooiïngs lys. %s
211.
Clear the screen.
2010-07-04
Maak skerm skoon.
214.
Press any key to continue...
2010-07-05
Druk enige sleutel om voort te gaan...
288.
Verbose countdown.
2010-07-04
Wydlopige aftelling.
290.
NUMBER_OF_SECONDS
2010-07-04
AANTAL_SEKONDES
291.
Wait for a specified number of seconds.
2010-07-04
Wag vir 'n spesifieke aantal sekondes.
301.
Don't load host tables specified by comma-separated list.
2010-07-02
Moenie die gasheertabelle gespesifiseer deur die kommageskeide lys laai nie.
302.
Load only tables specified by comma-separated list.
2010-07-02
Laai slegs tabelle gespesifiseer deir die kommageskeide lys
305.
Set OEMID of RSDP, XSDT and RSDT.
2010-07-02
Stel OEMID van RSDP, XSDT en RSDT in.
306.
Set OEMTABLE ID of RSDP, XSDT and RSDT.
2010-07-02
Stel OEMTABLE ID van RSDP, XSDT en RSDT in.
307.
Set OEMTABLE revision of RSDP, XSDT and RSDT.
2010-07-02
Stel OEMTABLE hersiening van RSDP, XSDT en RSDT in.
308.
Set creator field of RSDP, XSDT and RSDT.
2010-07-02
Stel 'creator' veld van RSDP, XSDT en RSDT in.
309.
Set creator revision of RSDP, XSDT and RSDT.
2010-07-02
Stel 'creator' hersiening van RSDP, XSDT en RSDT in.
312.
Load host ACPI tables and tables specified by arguments.
2010-07-02
Laai gasheer tabelle en tabelle gespesifiseer in die argumente.
316.
Print a block list.
2010-07-02
Druk 'n bloklys uit.
317.
Boot an operating system.
2010-07-02
Laat selflaai 'n bedryfstelsel.
324.
Show the contents of a file.
2010-07-02
Vertoon die inhoud van 'n lêer.
330.
FILE1 FILE2
2010-07-02
LêER1 LêER2
331.
Compare two files.
2010-07-02
Vergelyk twee lêers.
332.
Load another config file.
2010-07-02
Laai 'n ander konfigurasielêer.
333.
Load another config file without changing context.
2010-07-02
Laai 'n ander konfigurasielêer sonder om die konteks te verander.
336.
[[year-]month-day] [hour:minute[:second]]
2010-07-02
[[jaar-]maand-dag] [uur:minuut[:sekonde]]
338.
Do not output the trailing newline.
2010-07-02
Moenie die naslepende reël weergee nie.
339.
Enable interpretation of backslash escapes.
2010-07-02
Stel die interpretasie van 'backlash escapes' in staat.
340.
[-e|-n] STRING
2010-07-02
[-e|-n] STRING