Translations by Tomasz Dominikowski

Tomasz Dominikowski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 62 results
1.
Background
2007-03-03
Tło
3.
Lock Screen
2008-09-24
Blokada ekranu
11.
Colors
2007-03-03
Kolory
15.
Home
2007-08-11
Dom
21.
No Desktop Background
2009-03-04
Bez tła pulpitu
59.
Screen
2009-07-02
Ekran
162.
%l:%M %p
2008-02-29
%R
201.
Off
2008-09-24
Wyłączony
221.
Could not get screen information
2009-03-04
Nie można uzyskać informacji o rozdzielczości ekranu
285.
Volume mute
2009-07-02
Wyciszenie
286.
Volume down
2009-07-02
Ściszenie
287.
Volume up
2009-07-02
Podgłośnienie
289.
Play (or play/pause)
2009-07-02
Odtwarzanie (lub odtwarzanie/wstrzymanie)
294.
Eject
2009-07-02
Wysunięcie nośnika
299.
Launch help browser
2009-07-02
Uruchomienie przeglądarki pomocy
304.
Launch web browser
2009-07-02
Uruchomienie przeglądarki WWW
305.
Home folder
2009-07-02
Folder domowy
316.
Log out
2009-07-02
Wylogowanie
317.
Lock screen
2009-07-02
Blokada ekranu
334.
Custom Shortcut
2009-03-04
Własny skrót
335.
_Name:
2007-03-03
_Nazwa:
338.
Key presses _repeat when key is held down
2009-10-20
Powtarza_nie naciśnięcia klawisza przy jego przytrzymaniu
340.
_Speed:
2009-10-20
Prę_dkość:
347.
Cursor _blinks in text fields
2008-09-24
Miganie _kursora w polach tekstowych
2008-02-29
W polach tekstowych
2008-02-29
W polach tekstowych
355.
Custom Shortcuts
2008-09-24
Własne skróty
356.
<Unknown Action>
2008-02-29
<Nieznane działanie>
357.
The shortcut "%s" cannot be used because it will become impossible to type using this key. Please try with a key such as Control, Alt or Shift at the same time.
2008-09-24
Skrót "%s" nie może być użyty, ponieważ nie będzie możliwe pisanie przy użyciu wybranego klawisza. Proszę spróbować w połączeniu z klawiszem takim jak Control, Alt lub Shift.
358.
The shortcut "%s" is already used for "%s"
2008-09-24
Skrót "%s" jest już wykorzystywany przez "%s"
359.
If you reassign the shortcut to "%s", the "%s" shortcut will be disabled.
2008-09-24
Jeśli skrót zostanie zmieniony na "%s", skrót "%s" zostanie wyłączony.
360.
_Reassign
2008-09-24
_Zmień
381.
Touchpad
2007-09-25
Panel dotykowy
570.
None
2007-09-09
Brak
609.
Not connected
2007-03-03
Niepołączony
709.
On
2009-03-04
Włączony
736.
_Remove
2009-07-02
_Usuń
1111.
Sound Preferences
2007-03-03
Preferencje dźwięku
1112.
Testing event sound
2008-09-24
Testowanie dźwięku zdarzenia
1117.
Test
2007-03-03
Testuj
1150.
Beep when a _modifier key is pressed
2008-02-29
Sygn_ał dźwiękowy przy przyciśnięciu klawisza modyfikacji
1157.
Beep when a key is pr_essed
2008-09-24
Sygnał _dźwiękowy przy przyciśnięciu klawisza
2008-02-29
Sygn_ał dźwiękowy przy przyciśnięciu klawisza
2008-02-29
Sygn_ał dźwiękowy przy przyciśnięciu klawisza
1175.
D_elay:
2008-02-29
_Opóźnienie:
2008-02-29
_Opóźnienie:
2008-02-29
_Opóźnienie:
1192.
Zoom
2009-07-02
Powiększenie
1247.
Enable Fingerprint Login
2009-03-04
Włączenie logowania za pomocą odcisku palca
1251.
Your fingerprint was successfully saved. You should now be able to log in using your fingerprint reader.
2009-03-04
Odcisk palca został poprawnie zapisany. Od teraz można się logować za pomocą czytnika odcisków palców.