Translations by Marv-CZ

Marv-CZ has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1235 results
~
Share music, photos and videos over the network.
2017-06-17
Sdílet hudbu, fotografie a videa po síti.
2015-01-06
Sdílet hudbu, fotografie a videa přes síť.
~
Turns off mobile broadband (3G, 4G, WiMax, etc.) devices
2014-09-30
Vypne mobilní širokopásmová zařízení (3G, 4G, WiMax atd.)
~
Enter address of a printer or a text to filter results
2014-09-30
Zadejte adresu tiskárny nebo text pro filtrování výsledků
~
Turns off wireless devices
2014-05-29
Vypne bezdrátová zařízení
~
Show Details in Banners
2014-05-29
Zobrazovat v proužcích podrobnosti
~
Mouse & Touchpad Settings
2014-05-29
Nastavení myši a touchpadu
~
View in Lock Screen
2014-05-29
Zobrazovat na uzamčené obrazovce
~
Show Pop Up Banners
2014-05-29
Zobrazovat vyskakovací proužky
~
Send Files…
2014-05-29
Poslat soubory…
~
Show Details in Lock Screen
2014-05-29
Zobrazovat na uzamčené obrazovce podrobnosti
~
Show Popup Banners
2014-05-29
Zobrazovat vyskakovací proužek
~
Show in Lock Screen
2014-05-29
Zobrazovat na uzamčené obrazovce
~
Sorry
2014-05-29
Promiňte
~
Keyboard Settings
2012-02-16
Nastavení klávesnice
~
Sound Settings
2012-02-16
Nastavení zvuku
~
United States
2011-09-27
Spojené státy
~
Beep when a _modifer key is pressed
2011-07-28
Zvukové znamení při zmáčknutí _modifikátoru
~
The system network services are not compatible with this version.
2011-05-21
Systémová služba sítě není kompatibilní s touto verzí.
2.
Changes throughout the day
2011-05-21
Měnit v průběhu dne
3.
Lock Screen
2014-09-30
Uzamknutá obrazovka
10.
Wallpapers
2011-05-21
Tapety
14.
No Pictures Found
2014-09-30
Nenalezen žádný obrázek
15.
Home
2014-05-29
Domů
16.
You can add images to your %s folder and they will show up here
2014-09-30
Můžete obrázky přidat do své složky %s a potom se zde objeví
17.
_Cancel
2011-05-21
_Zrušit
18.
Select
2011-05-21
Vybrat
20.
%d × %d
2011-05-21
%d × %d
22.
Current background
2011-05-21
Aktuální pozadí
23.
Change your background image to a wallpaper or photo
2014-05-29
Změnit obrázek na pozadí na tapetu nebo fotografii
26.
No Bluetooth adapters found
2012-03-27
Nebyl nalezen žádný adaptér Bluetooth
28.
Bluetooth
2011-05-21
Bluetooth
29.
Turn Bluetooth on and off and connect your devices
2015-11-10
Zapnout a vypnout Bluetooth a připojit se k zařízením
2014-05-29
Zapnout a vypnout bluetooth a připojit se k zařízením
30.
Place your calibration device over the square and press 'Start'
2015-11-10
Umístěte kalibrační zařízení na čtverec a zmáčkněte „Začít“
2014-05-29
Umístěte kalibrační zařízení na čtverec a stiskněte „Začít“
31.
Move your calibration device to the calibrate position and press 'Continue'
2015-11-10
Posuňte kalibrační zařízení do kalibrační pozice a zmáčkněte „Pokračovat“
2014-05-29
Posuňte kalibrační zařízení do kalibrační pozice a stiskněte „Pokračovat“
32.
Move your calibration device to the surface position and press 'Continue'
2015-11-10
Posuňte kalibrační zařízení do pozice na povrchu a zmáčkněte „Pokračovat“
2014-05-29
Posuňte kalibrační zařízení do pozice na povrchu a stiskněte „Pokračovat“
33.
Shut the laptop lid
2014-05-29
Zavřete víko notebooku
34.
An internal error occurred that could not be recovered.
2014-05-29
Došlo k vnitřní chybě, z které už se nelze obnovit.
35.
Tools required for calibration are not installed.
2014-05-29
Nástroje vyžadované pro kalibraci nejsou nainstalované.
36.
The profile could not be generated.
2014-05-29
Profil nemohl být vygenerován.
37.
The target whitepoint was not obtainable.
2014-05-29
Cílový bílý bod nebyl dosažitelný.
38.
Complete!
2014-05-29
Dokončeno!
39.
Calibration failed!
2014-05-29
Kalibrace selhala!
40.
You can remove the calibration device.
2014-05-29
Můžete oddělat kalibrační zařízení.
41.
Do not disturb the calibration device while in progress
2014-05-29
Nestrkejte do kalibračního zařízení během procesu kalibrace
42.
Laptop Screen
2014-05-29
Obrazovka notebooku