Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Polish guidelines.
679688 of 824 results
679.
The resize maximum must be greater than the filesystem size.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Maksymalny rozmiar (resize) musi być większy od rozmiaru systemu plików.
Translated and reviewed by Jakub Bogusz
Located in misc/mke2fs.c:976
680.
On-line resizing not supported with revision 0 filesystems
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Zmiana rozmiaru w locie nie jest obsługiwana przez systemy plików w wersji 0
Translated by Jakub Bogusz
Located in misc/mke2fs.c:1000
681.

Bad option(s) specified: %s

Extended options are separated by commas, and may take an argument which
[tab]is set off by an equals ('=') sign.

Valid extended options are:
[tab]stride=<RAID per-disk data chunk in blocks>
[tab]stripe-width=<RAID stride * data disks in blocks>
[tab]resize=<resize maximum size in blocks>

[tab]test_fs
[tab] represents a tab character. Please write it exactly the same way, [tab], in your translation.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.

Podano błędne opcje: %s

Opcje rozszerzone są oddzielane przecinkami i mogą przyjmować parametr,
[tab]który jest ustawiany znakiem '='.

Poprawne opcje rozszerzone to:
[tab]stride=<rozmiar porcji danych RAID na dysku w blokach>
[tab]stripe-width=<RAID stride * liczba dysków danych w blokach>
[tab]resize=<maksymalny rozmiar powiększenia w blokach>
[tab]test_fs
Translated by Jakub Bogusz
Located in misc/mke2fs.c:878
682.

Warning: RAID stripe-width %u not an even multiple of stride %u.

There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.

Uwaga: RAID stripe-width %u nie jest parzystą wielokrotnością stride %u.

Translated by Jakub Bogusz
Located in misc/mke2fs.c:1125
683.
Syntax error in mke2fs config file (%s, line #%d)
[tab]%s
[tab] represents a tab character. Please write it exactly the same way, [tab], in your translation.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Błąd składni w pliku konfiguracyjnym mke2fs (%s, linia %d)
[tab]%s
Translated and reviewed by Jakub Bogusz
Located in misc/mke2fs.c:1192
684.
Invalid filesystem option set: %s
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Ustawiona błędna opcja systemu plików: %s
Translated and reviewed by Jakub Bogusz
Located in misc/mke2fs.c:1205 misc/tune2fs.c:1107
685.
invalid block size - %s
błędny rozmiar bloku - %s
Translated and reviewed by Jakub Bogusz
Located in misc/mke2fs.c:1661
686.
Warning: blocksize %d not usable on most systems.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Uwaga: rozmiar bloku %d nie używalny na większości systemów.
Translated and reviewed by Jakub Bogusz
Located in misc/mke2fs.c:1665
687.
invalid fragment size - %s
zły rozmiar fragmentu - %s
Translated and reviewed by Jakub Bogusz
Located in misc/mke2fs.c:1061
688.
Warning: fragments not supported. Ignoring -f option
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Uwaga: fragmenty nie obsługiwane. Opcja -f zignorowana
Translated and reviewed by Jakub Bogusz
Located in misc/mke2fs.c:1067
679688 of 824 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Bartosz Porosinski, Jakub Bogusz, Piotr Strębski, tEster.