Translations by Jakub Bogusz

Jakub Bogusz has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 846 results
1.
Bad block %u out of range; ignored.
2006-05-12
Wadliwy blok %u poza zakresem - zignorowany.
2.
while sanity checking the bad blocks inode
2006-05-12
podczas sprawdzania poprawności i-węzła wadliwych bloków
3.
while reading the bad blocks inode
2006-05-12
podczas odczytu i-węzła wadliwych bloków
4.
while trying to open %s
2006-05-12
podczas próby otworzenia %s
5.
while trying popen '%s'
2006-05-12
podczas próby popen '%s'
6.
while reading in list of bad blocks from file
2006-05-12
podczas wczytywania z pliku listy wadliwych bloków
7.
while updating bad block inode
2006-05-12
podczas uaktualniania i-węzła wadliwego bloku
8.
Warning: illegal block %u found in bad block inode. Cleared.
2006-05-12
Uwaga: znaleziono niedopuszczalny blok %u w i-węźle wadliwego bloku. Wyczyszczono.
9.
Error reading block %lu (%s) while %s.
2006-05-12
Błąd przy odczycie bloku %lu (%s) podczas %s.
10.
Error reading block %lu (%s).
2006-05-12
Błąd przy odczycie bloku %lu (%s).
11.
Ignore error
2006-05-12
Zignorować błąd
12.
Force rewrite
2006-05-12
Wymusić ponowny zapis
13.
Error writing block %lu (%s) while %s.
2006-05-12
Błąd przy zapisie bloku %lu (%s) podczas %s.
14.
Error writing block %lu (%s).
2006-05-12
Błąd przy zapisie bloku %lu (%s).
15.
empty dirblocks
2006-05-12
puste bloki katalogu
16.
empty dir map
2006-05-12
pusta mapa katalogu
17.
Empty directory block %u (#%d) in inode %u
2007-08-12
Pusty blok katalogu %u (#%d) w i-węźle %u
18.
%s: %s filename nblocks blocksize
2006-05-12
%s: %s nazwa_pliku liczba_bloków rozmiar_bloku
19.
Illegal number of blocks!
2006-05-12
Niedopuszczalna liczba bloków!
20.
Couldn't allocate block buffer (size=%d)
2006-05-12
Nie można przydzielić bufora bloku (rozmiar=%d)
21.
Usage: %s disk
2006-05-12
Składnia: %s dysk
22.
BLKFLSBUF ioctl not supported! Can't flush buffers.
2006-05-12
ioctl BLKFLSBUF nie obsługiwany! Nie można opróżnić buforów.
23.
Usage: %s [-F] [-I inode_buffer_blocks] device
2006-05-12
Składnia: %s [-F] [-I bloki_bufora_i-węzłów] urządzenie
24.
while opening %s for flushing
2006-05-12
podczas otwierania %s w celu opróżnienia
25.
while trying to flush %s
2006-05-12
podczas próby opróżnienia %s
26.
while opening inode scan
2006-05-12
podczas otwierania obrazu i-węzłów
27.
while getting next inode
2006-05-12
podczas pobierania następnego i-węzła
28.
%u inodes scanned.
2007-08-12
Przeszukano i-węzłów: %u.
29.
reading journal superblock
2006-05-12
odczyt superbloku kroniki
30.
%s: no valid journal superblock found
2006-05-12
%s: nie znaleziono poprawnego superbloku kroniki
31.
%s: journal too short
2006-05-12
%s: kronika za krótka
32.
%s: recovering journal
2006-05-12
%s: odtwarzanie z kroniki
33.
%s: won't do journal recovery while read-only
2006-05-12
%s: odtworzenie z kroniki nie zostanie wykonane w trybie tylko do odczytu
34.
while trying to re-open %s
2006-05-12
podczas próby ponownego otwarcia %s
35.
aextended attribute
2006-05-12
arozszerzony atrybut
36.
Aerror allocating
2006-05-12
Abłąd podczas przydzielania
37.
bblock
2006-05-12
bblok
38.
Bbitmap
2006-05-12
Bbitmapa
39.
ccompress
2006-05-12
ckompresja
40.
Cconflicts with some other fs @b
2006-05-12
Ckonflikt z innym @biem systemu plików
41.
iinode
2006-05-12
ii-węzeł
42.
Iillegal
2006-05-12
Iniedopuszczalny
43.
jjournal
2006-05-12
jkronika
44.
Ddeleted
2006-05-12
Dusunięty
45.
ddirectory
2006-05-12
dkatalog
46.
eentry
2006-05-12
ewpis
47.
E@e '%Dn' in %p (%i)
2006-05-12
E@e '%Dn' w %p (%i)
48.
ffilesystem
2006-05-12
fsystem plików
49.
Ffor @i %i (%Q) is
2006-05-12
Fdla i-węzła %i (%Q) wynosi
50.
ggroup
2006-05-12
ggrupa