Translations by Akerbeltz

Akerbeltz has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 66 results
1.
Unknown Error: '%s' (%s)
2013-05-15
Mearachd nach aithne dhuinn: "%s" (%s)
2.
%i package can be updated.
%i packages can be updated.
2013-05-15
Tha %i phacaid ann a ghabhas ùrachadh.
Tha %i phacaid ann a ghabhas ùrachadh.
Tha %i pacaidean ann a ghabhas ùrachadh.
Tha %i pacaid ann a ghabhas ùrachadh.
3.
%i update is a security update.
%i updates are security updates.
2013-05-15
Tha %i ùrachadh 'na ùrachadh tèarainteachd.
Tha %i ùrachadh 'na ùrachadh tèarainteachd.
Tha %i ùrachaidhean 'na ùrachadh tèarainteachd.
Tha %i ùrachadh 'na ùrachadh tèarainteachd.
4.
Error: Opening the cache (%s)
2013-05-15
Mearachd: A' fosgladh an tasgadain (%s)
5.
Error: BrokenCount > 0
2013-05-15
Mearachd: BrokenCount > 0
6.
Error: Marking the upgrade (%s)
2013-05-15
Mearachd: A' comharradh an ùrachaidh (%s)
7.
Show the packages that are going to be installed/upgraded
2013-05-15
Seall na pacaidean a tha ri stàladh/ùrachadh
8.
Show human readable output on stdout
2013-05-15
Seall às-chur air stdout as urrainn do dhaoine a leughadh
9.
Return the time in days when security updates are installed unattended (0 means disabled)
2013-05-15
Innis dhomh cuin (ann an làithean) a thèid ùrachaidhean tèarainteachd a stàladh co-dhiù 's gu fèin-obrachail (tha 0 a' ciallachadh gu bheil e à comas)
10.
System program problem detected
2013-05-15
Mhothaich sinn do dhuilgheadas aig prògram an t-siostaim
11.
Do you want to report the problem now?
2013-05-16
A bheil thu airson aithris a dhèanamh air an duilgheadas an-dràsta?
12.
Report problem…
2013-05-16
Dèan aithris air duilgheadas...
13.
<span weight="bold" size="larger">Please enter your password to access problem reports of system programs</span>
2013-05-16
<span weight="bold" size="larger">Cuir a-steach am facal-faire airson cothrom fhaighinn air aithrisean mu dhuilgheasan prògraman an t-siostaim</span>
14.
Crash report detected
2013-05-16
Mhothaich sinn do dh'aithris tuislidh
15.
An application has crashed on your system (now or in the past). Click on the notification icon to display details.
2013-05-16
Thuislich aplacaid air an t-siostam agad (an-dràsta no roimhe seo). Briog air ìomhaigheag a' bhratha airson mion-fhiosrachadh.
16.
Network service discovery disabled
2013-05-16
Tha mothachadh do lìonraidhean à comas
17.
Your current network has a .local domain, which is not recommended and incompatible with the Avahi network service discovery. The service has been disabled.
2013-05-16
Tha àrainn .local aig an lìonra làithreach agad ach cha mholar seo 's chan obraich e le seirbheis mothachadh lìonraidhean Avahi. Chaidh an t-seirbheis a chur à comas.
18.
Software Packages Volume Detected
2013-05-16
Mhothaich sinn do dhraibh le pacaidean bathair-bhog
19.
<span weight="bold" size="larger">A volume with software packages has been detected.</span> Would you like to open it with the package manager?
2013-05-16
<span weight="bold" size="larger">Mhothaich sinn do dhraibh le pacaidean bathair-bhog</span> A bheil thu airson fhosgladh le manaidsear nam pacaidean?
2013-05-16
<span weight="bold" size="larger">Mhothaich sinn do dhraibh le pacaidean bathair-bhog</span> Am bu toigh leat fhosgladh le manaidsear nam pacaidean?
20.
Start Package Manager
2013-05-16
Tòisich manaidsear nam pacaidean
21.
Upgrade volume detected
2013-05-16
Mhothaich sinn do dhraibh àrdachaidh
22.
<span weight="bold" size="larger">A distribution volume with software packages has been detected.</span> Would you like to try to upgrade from it automatically?
2013-05-16
<span weight="bold" size="larger">Mhothaich sinn do dhraibh àrdachaidh.</span> A bheil thu airson odhirp a dhèanamh àrdachadh uaithe gu fèin-obrachail?
23.
Run upgrade
2013-05-16
Ruith an t-àrdachadh
24.
Addon volume detected
2013-05-16
Mhothaich sinn do dhraibh tuilleadain
25.
<span weight="bold" size="larger">An addon volume with software applications has been detected.</span> Would you like to view/install the content?
2013-05-16
<span weight="bold" size="larger">Mhothaich sinn do dhraibh tuilleadain le aplacaidean bathair-bhog.</span> A bheil thu airson an t-susbaint fhaicinn/stàladh?
26.
Start package manager
2013-05-16
Tòisich manaidsear nan pacaidean
27.
Start addon installer
2013-05-16
Tòiseach stàlaichear nan tuilleadan
28.
APTonCD volume detected
2013-05-16
Mhothaich sinn do dhraibh APTonCD
29.
<span weight="bold" size="larger">A volume with unofficial software packages has been detected.</span> Would you like to open it with the package manager?
2013-05-16
<span weight="bold" size="larger">Mhothaich sinn do dhraibh tuilleadain le aplacaidean bathair-bhog.</span> A bheil thu airson fhosgladh le manaidsear nam pacaidean?
30.
_Run this action now
2013-05-16
_Ruith an gnìomh seo an-dràsta
31.
Information available
2013-05-16
Tha fiosrachadh ri fhaighinn
32.
Click on the notification icon to show the available information.
2013-05-16
Briog air ìomhaigheag a' bhratha airson am fiosrachadh a shealltainn.
33.
System restart required
2013-05-16
Feumaidh tu an siostam ath-thòiseachadh
34.
To finish updating your system, please restart it. Click on the notification icon for details.
2013-05-16
Feumaidh tu an siostam ath-thòiseachadh gus ùrachadh an t-siostaim a choileanadh Briog air ìomhaigheag a' bhratha airson mion-fhiosrachadh.
35.
Reboot failed
2013-05-16
Dh'fhàillig an ath-thòiseachadh
36.
Failed to request reboot, please shutdown manually
2013-05-16
Cha b' urrainn dhuinn ath-thòiseachadh iarraidh, bidh agad ri chur dheth de làimh
37.
Show updates
2013-05-16
Seall na h-ùrachaidhean
38.
Install all updates
2013-05-16
Stàlaich a h-uile ùrachadh
39.
Check for updates
2013-05-16
Thoir sùil a bheil ùrachadh ann
40.
There is %i update available
There are %i updates available
2013-05-16
Tha %i ùrachadh ri fhaighinn
Tha %i ùrachadh ri fhaighinn
Tha %i ùrachaidhean ri fhaighinn
Tha %i ùrachadh ri fhaighinn
41.
Show notifications
2013-05-16
Seall na brathan
42.
A package manager is working
2013-05-16
Tha manaidsear phacaidean ag obair
43.
There is %i update available. Click on the notification icon to show the available update.
There are %i updates available. Click on the notification icon to show the available updates.
2013-05-16
Tha %i ùrachadh ri fhaighinn. Briog air ìomhaigheag a' bhratha airson an t-ùrachadh a tha ri làimh a shealltainn.
Tha %i ùrachadh ri fhaighinn. Briog air ìomhaigheag a' bhratha airson na h-ùrachaidhean a tha ri làimh a shealltainn.
Tha %i ùrachadh ri fhaighinn. Briog air ìomhaigheag a' bhratha airson na h-ùrachaidhean a tha ri làimh a shealltainn.
Tha %i ùrachadh ri fhaighinn. Briog air ìomhaigheag a' bhratha airson na h-ùrachaidhean a tha ri làimh a shealltainn.
44.
Software updates available
2013-05-16
Tha ùrachaidhean bathair-bhog ri fhaighinn
45.
The update information is outdated. This may be caused by network problems or by a repository that is no longer available. Please update manually by clicking on this icon and then selecting 'Check for updates' and check if some of the listed repositories fail.
2013-05-17
Tha fiosrachadh air na h-ùrachaidhean ro shean. Dh'fhaoidte gur e duilgheadas leis an lìonra a dh'adhbharaich seo no ionad-tasgaidh nach eil ri làimh tuilleadh. Ùraich e de làimh 's tu a' briogadh air an ìomhaigheag 's a' taghadh "Thoir sùil ach a bheil ùrachadh ann" ach a bheil ionad-tasgaidh sam bith ann a dh'fhàillig.
46.
An error occurred, please run Package Manager from the right-click menu or apt-get in a terminal to see what is wrong. The error message was: '%s'.
2013-05-17
Thachair mearachd, cuir gu dol manaidsear nam pacaidean on chlàr-taice a ruigeas tu le briogadh deas no le apt-get ann an tèirmineal airson fiosrachadh mu na tha cearr. Seo an teachdaireachd mearachd a fhuaras> "%s".
47.
An error occurred, please run Package Manager from the right-click menu or apt-get in a terminal to see what is wrong.
2013-05-17
Thachair mearachd, cuir gu dol manaidsear nam pacaidean on chlàr-taice a ruigeas tu le briogadh deas no le apt-get ann an tèirmineal airson fiosrachadh mu na tha cearr.
48.
This usually means that your installed packages have unmet dependencies
2013-05-17
Tachraidh seo mar is trice ma tha pacaidean stàlaichte agad aig a bheil eisimeileachdan nach deach an riarachadh.
49.
A problem occurred when checking for the updates.
2013-05-17
Thachair mearachd nuair a thug sinn sùil airson ùrachadh.