Translations by alasdair caimbeul

alasdair caimbeul has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 73 results
1.
Unknown Error: '%s' (%s)
2011-06-12
Mearachd Neo-aithnichte: '%s' (%s)
2.
%i package can be updated.
%i packages can be updated.
2012-12-07
'S urrainn %i pacaid a dh'ùrachadh.
'S urrainn %i phacaid a dh'ùrachadh.
'S urrainn %i phacaid a dh'ùrachadh.
'S urrainn %i phacaidean a dh'ùrachadh.
2011-06-12
%i Pasgan comasach air ùrachadh.
%i Pasgan comasach air ùrachadh.
%i Pasganan comasach air ùrachadh.
3.
%i update is a security update.
%i updates are security updates.
2012-12-07
Ùrachadh %i 's e ùrachaidh tèarainteachd.
Ùrachaidhean %i 's iad ùrachaidhean tèarainteachd.
Ùrachaidhean %i 's iad ùrachaidhean tèarainteachd.
Ùrachaidhean %i 's iad ùrachaidhean tèarainteachd.
2011-06-12
%i Ùrachadh na ùrachadh tèarainteachd.
%i Ùrachadh na ùrachadh tèarainteachd
%i Ùrachaidhean nan ùrachaidhean tèarainteachd
2011-06-12
%i Ùrachadh na ùrachadh tèarainteachd.
%i Ùrachadh na ùrachadh tèarainteachd
%i Ùrachaidhean na ùrachaidhean tèarainteachd
4.
Error: Opening the cache (%s)
2011-06-12
Mearachd: Fosgladh a' tasgadan (%s)
2011-06-12
Mearachd: Fosgail a' tasgadan (%s)
5.
Error: BrokenCount > 0
2011-06-12
Mearachd: CunntasBriste > 0
6.
Error: Marking the upgrade (%s)
2011-06-12
Mearachd: Comharrachadh an ùrachadh (%s)
2011-06-12
Mearachd: Comharraich an ùrachadh (%s)
7.
Show the packages that are going to be installed/upgraded
2011-06-12
Foillsich na pasganan tha a' dol air an stàladh/ùrachadh
8.
Show human readable output on stdout
2011-06-12
Seall cur a-mach a' gabhail leughadh air stdout
9.
Return the time in days when security updates are installed unattended (0 means disabled)
2011-06-12
Bheir air ais an àm ann a làithichean nuair tha ùrachaidhean tèarainteachd air na stàladh na h-aonar (0 ciallachadh neo-chomasach)
10.
System program problem detected
2011-06-12
Trioblaid prògram siostam air nochdadh
11.
Do you want to report the problem now?
2011-06-13
Bheil thu ag iarraidh thoir iomradh air an trioblaid an dràsta?
12.
Report problem…
2011-06-13
Aithris an Trioblaid
2011-06-12
Aithris an Tioblaid
13.
<span weight="bold" size="larger">Please enter your password to access problem reports of system programs</span>
2011-06-13
<span weight="bold" size="larger">Cuiribh a-steach do fhacal-faire son faighinn cothrom air aithrisean trioblaid prògraman a' siostam</span>
14.
Crash report detected
2011-06-12
Aithris tuisleadh air lorg
15.
An application has crashed on your system (now or in the past). Click on the notification icon to display details.
2011-06-13
Tha prògram air tuisleadh air do siostam (an dràsta no mu thràth). Briog air an ìomhaigheag comharrachadh son sealltainn cunntas
16.
Network service discovery disabled
2011-06-13
Seirbheis lìonra taisgealadh neo-comasach
2011-06-12
Feuch lorg seirbheis lìonra neo-comasach
17.
Your current network has a .local domain, which is not recommended and incompatible with the Avahi network service discovery. The service has been disabled.
2011-06-13
Tha àrainn .local aig do lìonra gnàthaichte, chan eil seo glic agus neo-fhreagarrach le seirbheis lìonra Avahi taisgealadh. Tha seirbheis a' sgur.
18.
Software Packages Volume Detected
2011-06-12
Iom-leabhar Pasganan Bathar-bog Air Lorg
19.
<span weight="bold" size="larger">A volume with software packages has been detected.</span> Would you like to open it with the package manager?
2011-06-13
<span weight="bold" size="larger">Iom-leabhar Pasganan Bathar-bog Air Lorg</span> Am bu toigh leat fhosgladh leis a mhanaidsear pasganan?
20.
Start Package Manager
2011-06-12
Tòisich Manaidsear Pasganan
21.
Upgrade volume detected
2011-06-13
Air lorg ùrachadh iom-leabhar
22.
<span weight="bold" size="larger">A distribution volume with software packages has been detected.</span> Would you like to try to upgrade from it automatically?
2011-06-13
<span weight="bold" size="larger">Tha air lorg roinneachd iom-leabhar le pasganan bathar-bòg.</span> Féin-obrachail am bu toigh leat dèan oidhirp ùrachadh?
23.
Run upgrade
2011-06-13
Ruith ùrachadh
24.
Addon volume detected
2011-06-13
Iom-leabhar cuir-ris air lorg
25.
<span weight="bold" size="larger">An addon volume with software applications has been detected.</span> Would you like to view/install the content?
2011-06-13
<span weight="bold" size="larger"> cuir-ris Iom-leabhar le bathar-bog air lorg.</span> Am bu toigh leat a fhaicinn/stàladh a' susbaint?
26.
Start package manager
2011-06-13
Tòiseach manaidsear pasganan
27.
Start addon installer
2011-06-13
Tòiseach stàlaichear cuir-ris
28.
APTonCD volume detected
2011-06-13
APTonCD iom-leabhar air lorg
29.
<span weight="bold" size="larger">A volume with unofficial software packages has been detected.</span> Would you like to open it with the package manager?
2011-06-13
<span weight="bold" size="larger">Tha iom-leabhar le pasganan bathar-bog neo-oifigeilair lorg.</span> Am bu toigh leat fhosgladh leis a mhanaidsear pasganan?
30.
_Run this action now
2011-06-13
_Ruith a' gnìomh an dràsta
32.
Click on the notification icon to show the available information.
2011-06-13
Briog air an ìomhaigheag comharrachadh son sealltainn cunntas.
33.
System restart required
2011-06-13
Siostam ath-tòisich feumail
34.
To finish updating your system, please restart it. Click on the notification icon for details.
2011-08-02
Gus crìochnaich ùrachadh an t-siostam agad. Ath-tòiseachadh sibh e. Briog air ìomhaigheag fios son mion-chunntas,
35.
Reboot failed
2011-06-13
D'fhàilig ath-bhròg
36.
Failed to request reboot, please shutdown manually
2011-06-13
D'fhàilig iarraidh ath-bhròg, dùin sìos a làimh
37.
Show updates
2011-06-13
Foillsich ùrachadh
38.
Install all updates
2011-06-13
Stàladh ùrachaidhean gu lèir
2011-06-13
Stàladh ùrachaidhean gu leir
39.
Check for updates
2011-06-13
Sgrùd son ùrachaidhean
40.
There is %i update available
There are %i updates available
2012-12-07
Tha %i ùrachadh ri làimh
Tha %i ùrachadh ri làimh
Tha %i ùrachaidhean ri làimh
Tha %i ùrachaidhean ri làimh
2011-06-12
Tha %i ùrachadh ri làimh
Tha %i ùrachadh ri làimh
Tha %i ùrachaidhean ri làimh
41.
Show notifications
2011-06-13
Foillsich comharrachadh
42.
A package manager is working
2011-06-13
Tha manaidsear ag obair