Translations by Vilson Gjeci

Vilson Gjeci has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

17 of 7 results
1.
Calculate
2014-04-22
Llogarite
2.
Sorry, there are no results that match your search.
2014-05-07
Më vjen keq, nuk ka rezultate që përputhen me kërkimin tuaj.
3.
Result
2014-04-22
Rezultat
4.
Open in calculator
2014-05-07
Hape në llogaritëse
5.
calculator;result;calculate;calc;
2014-05-07
llogaritëse;rezultati;llogarit;llogari;
6.
Calculator
2014-04-22
Makinë Llogaritëse
7.
This is an Ubuntu search plugin that enables Calculator results to be displayed in the Dash underneath the Info header. If you do not wish to search this content source, you can disable this search plugin.
2014-05-07
Ky është një plugin kërkimi i Ubuntu që lejon rezultatet e makinës llogaritëse të shfaqen në Dash nën kreun e informacionit. Nëse nuk dëshironi të kërkoni këtë burim përmbajtjeje, ju mund ta çaktivizoni këtë burim të kërkimit.