Translations by Ahmet Sezgin DURAN

Ahmet Sezgin DURAN has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

119 of 19 results
2.
System;
2014-12-09
Sistem;
3.
Preferences;Settings;
2014-12-09
Tercihler;Ayarlar;
13.
Unknown error
2014-12-09
Bilinmeyen hata
14.
No reason given
2014-12-09
Neden belirtilmedi
17.
The device could not be readied for configuration
2014-12-09
Aygıt yapılandırma için hazırlanamıyor
18.
IP configuration could not be reserved (no available address, timeout, etc.)
2014-12-09
IP yapılandırılması ayrılamadı (kullanılabilir adres yok, zaman aşımı, vb.)
19.
The IP configuration is no longer valid
2014-12-09
IP yapılandırması artık geçerli değil
25.
DHCP client failed to start
2014-12-09
DHCP istemci başlatılamadı
26.
DHCP client error
2014-12-09
DHCP client error
28.
Shared connection service failed to start
2014-12-09
Paylaşımlı bağlantı hizmeti başlatılamadı
54.
Connect to hidden network…
2014-12-09
Gizli ağa bağlan...
129.
Pause All
2014-06-05
Tümünü Duraklat
132.
Pause
2014-06-05
Durakla
133.
Resume
2014-06-05
Devam Et
134.
Update
2014-06-05
Güncelle
135.
Installing
2014-06-05
Yükleniyor
139.
Version:
2014-06-05
Sürüm:
142.
Installing update…
2014-06-05
Güncelleme yükleniyor...
456.
Flight Mode
2014-06-05
Uçuş Kipi