Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 32 results
1.
Access for everyone
type: Content of: <div><h1>
Truy cập cho mọi người
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2013-03-22
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:1
2.
At the heart of the Ubuntu philosophy is the belief that computing is for everyone. With advanced accessibility tools and options to change language, colour scheme and text size, Ubuntu makes computing easy – whoever and wherever you are.
type: Content of: <div><div><div><p>
Trọng tâm của triết lý Ubuntu là sự tin tưởng rằng mọi người đều được sử dụng máy tính. Nhờ những công cụ hỗ trợ truy cập và những tùy biến như màu sắc ưa thích, cỡ chữ và ngôn ngữ, Ubuntu cho phép dùng máy tính một cách dễ dàng - cho dù bạn là ai hay bạn ở nơi đâu.
Translated and reviewed by Trung Ngô on 2013-03-24
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:8
3.
Customization options
type: Content of: <div><div><div><h2>
Các lựa chọn tùy thích
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2010-09-23
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:12
4.
Appearance
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Giao diện
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2011-11-04
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:16
5.
Assistive technologies
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Công nghệ hỗ trợ
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2010-09-23
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:20
6.
Language support
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Hỗ trợ ngôn ngữ
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2010-09-23
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:24
7.
Make the most of the web
type: Content of: <div><h1>
Tận dụng tối đa thế giới web
Translated and reviewed by Trung Ngô on 2013-03-24
Located in slideshows/ubuntu/slides/browse.html:1
8.
Ubuntu includes Firefox, the web browser used by millions of people around the world. And web applications you use frequently (like Facebook or Gmail, for example) can be pinned to your desktop for faster access, just like apps on your computer.
type: Content of: <div><div><div><p>
Ubuntu đi kèm trình duyệt Firefox, là phần mềm được hằng triệu người dùng quanh thế giới. Và bạn có thể đặt những ứng dụng web hay dùng như Facebook hay Gmail ngay trên màn hình desktop giúp truy cập nhanh hơn, không khác gì những ứng dụng desktop.
Translated and reviewed by Trung Ngô on 2013-03-24
Located in slideshows/ubuntu/slides/browse.html:8
9.
Included software
type: Content of: <div><div><div><h2>
Phần mềm cài sẵn
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2011-11-04
Located in slideshows/ubuntu/slides/browse.html:12 slideshows/ubuntu/slides/music.html:11 slideshows/ubuntu/slides/office.html:12 slideshows/ubuntu/slides/photos.html:12
10.
Firefox web browser
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Trình duyệt web Firefox
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2010-09-23
Located in slideshows/ubuntu/slides/browse.html:16
110 of 32 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Hai Lang, Lê Trường An, Lê Văn Bách, Nguyễn Anh, Trung Ngô, Vu Do Quynh.