Browsing Bulgarian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Bulgarian guidelines.
2532 of 32 results
25.
Shotwell is a handy photo manager that is ready for your gadgets. Connect a camera or a phone to transfer your photos, then it’s easy to share them and keep them safe. If you’re feeling creative, you can try lots of photo apps from the Ubuntu Software Center.
type: Content of: <div><div><div><p>
Shotwell е удобен мениджър на снимки, готов за вашите джаджи. Свържете фотоапарата или телефона си, за да прехвърлите снимките си и ще можете лесно да ги споделите или да ги запазите на сигурно място. Ако се чувствате креативни, можете да опитате някое от многото подобни приложения в Убунту Софтуерен Център.
Translated and reviewed by Atanas Kovachki
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/photos.html:8
26.
Shotwell Photo Manager
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Мениджър на снимки (Shotwell)
Translated by Krasimir Chonov
Reviewed by Blagovest Petrov
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/photos.html:16
27.
GIMP Image Editor
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Редактор на изображения (GIMP)
Translated and reviewed by Blagovest Petrov
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/photos.html:23
28.
Pitivi Video Editor
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Редактор на видео клипове (Pitivi)
Translated by Krasimir Chonov
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/photos.html:27
29.
Find even more software
type: Content of: <div><h1>
Намерете още повече програми
Translated by Дани Нанчев
Reviewed by Atanas Kovachki
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/usc.html:1
30.
Say goodbye to searching the web for new software. With Ubuntu Software Center, you can find and install new apps with ease. Just type in what you’re looking for, or explore categories such as Science, Education and Games, alongside helpful reviews from other users.
type: Content of: <div><div><div><p>
Кажете довиждане на търсенето на нов софтуер в интернет. С «Убунту Софтуерен Център», ще можете да намерите и инсталирате нови приложения с лекота. Просто въведете това, което търсите или разгледайте категориите като «Наука», «Образование» и «Игри», заедно с полезни отзиви от други потребители.
Translated and reviewed by Atanas Kovachki
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/usc.html:8
31.
Welcome to Ubuntu
type: Content of: <div><h1>
Добре дошли в Ubuntu
Translated and reviewed by Blagovest Petrov
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/welcome.html:1
32.
Fast and full of new features, the latest version of Ubuntu makes computing easier than ever. Here are just a few cool new things to look out for…
type: Content of: <div><div><div><p>
Бърза и пълна с нови възможности, последната версия на Убунту прави използването на компютри по- лесно от всякога. Това са само няколко от готините неща, които можете да разгледате...
Translated and reviewed by Blagovest Petrov
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/welcome.html:8
2532 of 32 results

This translation is managed by Ubuntu Bulgarian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Atanas Kovachki, Blagovest Petrov, Dimitar Dimitrov, Gangov, Krasimir Chonov, Radoslav Petrov, Tora Shiro, Viktor Milushev, eng101, ex_Windows_user, Дани Нанчев.