Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.
110 of 106 results
1.
Activate Accessibility
type: Content of: <div><h1>
Aktivera Hjälpmedel
Translated by Josef Andersson on 2014-09-18
Located in slideshows/edubuntu/slides/accessibility.html:1
2.
We want to make computers work for everyone, whatever your physical circumstances. So, we provide tools that make Edubuntu one of the most accessible operating systems around.
"your" refers to a large group that includes the reader.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Vi vill göra så att datorer kan användas av alla, oavsett dina fysiska förutsättningar. Därför tillhandahåller vi verktyg för att göra Edubuntu till ett av de operativsystem som har mest stöd för hjälpmedelsfunktioner.
Translated by Josef Andersson on 2014-09-18
Located in slideshows/edubuntu/slides/accessibility.html:6
3.
You can get at these tools in one place: the <em>Assistive Technologies Preferences</em>, inside the System Menu. From there, you can turn on helpful tools like <em>Orca</em>, to speak text on the screen, or dwell click to press mouse buttons automatically.
The string "Assistive Technologies Preferences" is describing a particular menu item: System >
Preferences > Assistive Technologies, and the string "System menu" describes that section of the main menu. Note that certain words are kept the same to make the menu items discoverable. It is intentional that we are using soft descriptions instead of mapping out a rigid path for the user to follow. Please, if it is natural for your locale, consider the same convention.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Du kan komma åt alla dessa verktyg från samma plats: <em>Hjälpmedelsteknik</em> i System-menyn. Därifrån kan du aktivera behjälpliga verktyg såsom <em>Orca</em> för att läsa upp text på skärmen, eller uppehållsklick för att automatiskt trycka ner musknappar.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2011-02-25
Located in slideshows/edubuntu/slides/accessibility.html:7
4.
Remember to check out the <em>Appearance Preferences</em>, too. You can choose between different visual styles and even change the fonts that are used by applications.
As before, the string "Appearance Preferences" is describing a particular menu item: System >
Preferences > Appearance. Certain words were kept the same to make the menu item discoverable.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Kom ihåg att även ta en titt på <em>Utseendeinställningar</em>. Du kan välja mellan olika visuella stilar och även ändra typsnitten som används av dina program.
Translated by Josef Andersson on 2014-09-18
Located in slideshows/edubuntu/slides/accessibility.html:8
5.
Safely Run Software
type: Content of: <div><h1>
Kör programvara säkert
Translated by Josef Andersson on 2014-09-18
Located in slideshows/edubuntu/slides/arkose.html:1
6.
<em>Arkose</em> allows you to run an application in a contained environment.
type: Content of: <div><div><ul><li>
<em>Arkose</em> låter dig köra ett program i en sluten miljö.
Translated by Arve Eriksson on 2011-03-30
Reviewed by Daniel Nylander on 2011-04-03
Located in slideshows/edubuntu/slides/arkose.html:6
7.
You can now test downloaded software in a protected environment easily before deploying.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Du kan nu enkelt testa hämtade program i en skyddad miljö innan du installerar dem.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2011-04-14
Located in slideshows/edubuntu/slides/arkose.html:7
8.
<em>Arkose</em> is based on the popular LXC project, making use of advanced Linux containers capabilities.
type: Content of: <div><div><ul><li>
<em>Arkose</em> är baserat på det populära LXC-projektet och använder avancerade möjligheter för Linux-behållare.
Translated by Josef Andersson on 2014-09-18
Located in slideshows/edubuntu/slides/arkose.html:8
9.
Calculate Everything
type: Content of: <div><h1>
Beräkna allting
Translated by Josef Andersson on 2014-09-18
Located in slideshows/edubuntu/slides/calc.html:1
10.
Edubuntu ships with the latest version of the powerful <em>Gnome Calculator</em>.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Edubuntu levereras med den senaste versionen av den kraftfulla <em>Gnome-kakylatorn</em>.
Translated by Josef Andersson on 2014-09-18
Located in slideshows/edubuntu/slides/calc.html:6
110 of 106 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Arve Eriksson, Daniel Nylander, Josef Andersson, Sebastian.