Translations by Jan Friberg

Jan Friberg has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

122 of 22 results
~
%s, %f %%
2013-09-15
%s, %f %%
~
%lf %%
2013-09-15
%lf %%
~
_Resize 1∶2
2013-09-15
_Storleksändra 1:2
~
2.11∶1 (DVB)
2013-09-15
2.11∶1 (DVB)
~
Resize _1∶1
2013-09-15
Storleksändra_1:1
~
Sets 16∶9 (widescreen) aspect ratio
2013-09-15
Ställ in bildförhållande till 16:9 (widescreen)
~
16∶9 (Widescreen)
2013-09-15
16∶9 (Widescreen)
~
Sets 4∶3 (TV) aspect ratio
2013-09-15
Ställ bildförhållande till 4:3 (TV)
~
4∶3 (TV)
2013-09-15
4:3 (TV)
~
Resize _2∶1
2013-09-15
Storleksändra_2:1
~
Disable screensaver when playing
2013-09-15
Stäng av skärmsläckaren under uppspelning
~
Video
2013-09-15
Video
120.
The playback of this movie requires a %s plugin which is not installed.
The playback of this movie requires the following plugins which are not installed: %s
2013-09-15
Uppspelningen av den här filmen kräver en %s-insticksmodul som inte är installerad.
Uppspelningen av denna film kräver följande avkodare som inte är installerade: %s
122.
An audio or video stream is not handled due to missing codecs. You might need to install additional plugins to be able to play some types of movies
2013-09-15
En ljud- eller videoström kan inte hanteras på grund av att avkodare saknas. Du kanske behöver installera ytterligare insticksmoduler för att kunna spela vissa typer av filmformat.
123.
This file cannot be played over the network. Try downloading it locally first.
2013-09-15
Den här filen kan inte spelas över nätverket. Försök att ladda ner den lokalt först.
127.
Some necessary plug-ins are missing. Make sure that the program is correctly installed.
2013-09-15
Några nödvändiga insticksmoduler saknas. Försäkra dig om att programmet är korrekt installerat.
349.
Recent files
2013-09-15
Senast använda filer
350.
Adds files that have been played to recent files
2013-09-15
Lägger till filer som har spelats till senaste filerna
365.
Screenshot from %s.png
2013-09-15
Skärmbild från %s.png
366.
Screenshot from %s - %d.png
2013-09-15
Skärmbild från %s - %d.png
376.
Take _Screenshot
2013-09-15
Ta en _skärmbild
387.
Zeitgeist Plugin
2013-09-15
Insticksmodulen Zeitgeist