Translations by Eglė

Eglė has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 309 results
3.
Authentication (%s)
2009-06-13
Atpažinimas (%s)
12.
Authentication
2009-06-13
Atpažinimas
42.
Re_print
2009-06-13
S_pausdinti iš naujo
47.
_Authenticate
2009-06-13
_Atpažinti
55.
Time submitted
2009-06-13
Duotas laikas
63.
a minute ago
2009-06-13
prieš minutę
64.
%d minutes ago
2009-06-13
prieš %d min.
71.
authenticating job
2009-06-13
atpažįstamas darbas
72.
Authentication required for printing document `%s' (job %d)
2009-06-13
Reikalingas atpažinimas dokumento `%s' (darbas %d) spausdinimui
74.
releasing job
2009-06-13
darbas paleidžiamas
90.
The printer called `%s' has been disabled.
2009-05-14
Spausdintuvas „%s“ atjungtas.
92.
Held for authentication
2009-06-13
Sulaikyta atpažinimui
98.
Held until second shift
2009-06-13
Sulaikyti iki antro pakeitimo
99.
Held until third shift
2009-06-13
Sulaikyti iki trečio pakeitimo
101.
Pending
2009-06-13
Laukiama
123.
Browsing not available (pysmbc not installed)
2009-06-13
Neina naršyti (pysmbc neįdiegtas)
126.
PostScript Printer Description files (*.ppd, *.PPD, *.ppd.gz, *.PPD.gz, *.PPD.GZ)
2009-06-13
PostScript spausdintuvo aprašomieji failai (*.ppd, *.PPD, *.ppd.gz, *.PPD.gz, *.PPD.GZ)
127.
All files (*)
2009-06-13
Visi failai (*)
128.
Search
2009-06-13
Ieškoti
131.
Change Device URI
2009-06-13
Pakeisti įrenginio adresą (URI)
140.
Network Printer
2009-06-14
Spausdintuvas tinkle
141.
Find Network Printer
2009-06-14
Surasti spausdintuvą tinkle
147.
Scanning...
2009-06-14
Tikrinama...
148.
No Print Shares
2009-06-14
Nėra paviešintų spausdintuvų
152.
Print Share Verified
2009-06-14
Paviešintas spausdintuvas patikrintas
153.
This print share is accessible.
2009-06-14
155.
Print Share Inaccessible
2009-06-14
Paviešintas spausdintuvas neprieinamas
156.
Parallel Port
2009-06-14
Paralelinė jungtis
157.
Serial Port
2009-06-14
Serijinė jungtis
158.
USB
2009-06-14
USB
160.
HP Linux Imaging and Printing (HPLIP)
2009-06-14
HP Linux vaizdavimas ir spausdinimas (HPLIP)
163.
AppSocket/HP JetDirect
2009-06-14
AppSocket/HP JetDirect
166.
Windows Printer via SAMBA
2009-06-14
Windows spausdintuvas per SAMBA
168.
HTTP
2009-06-14
HTTP
173.
A printer connected to a USB port.
2009-06-14
Spausdintuvas prijungtas prie USB prievado.
179.
No printer was found at that address.
2009-06-14
Tuo adresu nerastas spausdintuvas.
180.
-- Select from search results --
2009-06-14
-- Pasirinkti iš paieškos rezultatų --
181.
-- No matches found --
2009-06-14
-- Niekas neatitiko užklausos --
182.
Local Driver
2009-06-14
Vietinė valdyklė
186.
Distributable
2009-06-14
Platinamas
187.
,
2009-06-14
,
188.
(%s)
2009-06-14
(%s)
189.
No support contacts known
2009-06-14
Nėra palaikymo kontaktų
190.
Not specified.
2009-06-14
Nenurodyta.
192.
The '%s' driver cannot be used with printer '%s %s'.
2009-06-14
„%s“ valdyklė negali būti naudojama su „%s %s“ spausdintuvu.
193.
You will need to install the '%s' package in order to use this driver.
2009-06-14
Norint naudoti šią valdyklę, jums reikės įdiegti „%s“ paketą.
196.
Downloadable drivers
2009-06-14
Atsisiunčiamos valdyklės
197.
Failed to download PPD.
2009-06-14
Nepavyko atsiųsti PPD.
199.
No Installable Options
2009-06-14
Nėra įdiegiamų parinkčių
200.
adding printer %s
2009-06-14
pridedamas spausdintuvas %s