Translations by Alket Rexhepi

Alket Rexhepi has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 65 results
1.
_Authorize
2010-06-22
_Autorizo
2.
_Username for resource:
2010-06-22
Shfrytëzuesi për resurse
3.
_Password:
2010-06-22
_Fjalëkalim:
4.
Front and Back
2010-06-22
Para dhe Mbrapa
5.
Front
2010-06-22
Përball
6.
Back
2010-06-22
Mbrapa
7.
Simple Scan
2010-06-22
Skanim i thjeshtë
8.
_Document
2010-06-22
_Dokumenti
9.
Sc_an
2010-06-22
Sk_anim
10.
Single _Page
2010-06-22
Faqe_e_vetme
11.
All Pages From _Feeder
2010-06-22
Të Gjitha Faqet Nga _Ushqyesi
12.
_Stop Scan
2010-06-22
_Ndalo Skanimin
13.
Text
2010-06-22
Tekst
14.
Photo
2010-06-22
Foto
16.
_Email
2010-06-22
_Email
2010-06-22
_Imellë
17.
_Page
2010-06-22
_Faqe
18.
Rotate _Left
2010-06-22
Rrotullo _Majtas
19.
Rotate _Right
2010-06-22
Rrotullo _Djathtas
20.
_Crop
2010-06-22
Preje
21.
_None
2010-06-22
_Asnjë
22.
A_4
2010-06-22
A_4
23.
A_5
2010-06-22
A_5
24.
A_6
2010-06-22
A_6
25.
_Letter
2010-06-22
_Shkronjë
26.
Le_gal
2010-06-22
Le_gal
28.
_Custom
2010-06-22
_Sipas përdoruesit
29.
_Rotate Crop
2010-06-22
_Prerje me Rrotullim
32.
_Help
2010-06-22
_Ndihmë
33.
_Contents
2010-06-22
_Përmbajtje
34.
Start a new document
2010-06-22
Filloje një dokument të ri
35.
New
2010-06-22
I ri
36.
Scan a single page from the scanner
2010-06-22
Skanoje një faqe të thjeshtë prej skanerit
37.
Scan
2010-06-22
Skanim
38.
Save document to a file
2010-06-22
Ruaje dokumentin tek një fajll
39.
Save
2010-06-22
Ruaj
40.
Stop the current scan
2010-06-22
Ndaloje skanimin e tanishëm
41.
Stop
2010-06-22
Ndalo
42.
Rotate the page to the left (counter-clockwise)
2010-06-22
Rrotullo faqen në të majtë
43.
Rotate Left
2010-06-22
Rrotullo Majtas
44.
Rotate the page to the right (clockwise)
2010-06-22
Rrotullo faqen në të djathtë
45.
Rotate Right
2010-06-22
Rrotullo Djathtas
46.
Crop the selected page
2010-06-22
Preje faqen e përzgjedhur
47.
Crop
2010-06-22
Prej
48.
Preferences
2010-06-22
Parapëlqimet
49.
Scan S_ource:
2010-06-22
Skanoje b_urimin
50.
_Text Resolution:
2010-06-22
_Rezolucioni i Tekstit:
51.
_Photo Resolution:
2010-06-22
_Rezolucioni i Fotos:
52.
Scan Side:
2010-06-22
Skanoje anën
53.
Page Size:
2010-06-22
Përmasa e Faqes: