Translations by GunChleoc

GunChleoc has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

141 of 41 results
16.
Pause learning
2014-04-07
Stad air an ionnsachadh
87.
Arrows
2014-04-07
Saighdean
88.
Custom
2014-04-07
Gnàthaichte
89.
Desktop keyboard with edit and function keys
2014-04-07
Meur-chlàir an deasga le iuchraichean deasachaidh 's fhoincseanan
90.
Greek
2014-04-07
Greugais
91.
Grid of keys, suitable for keyboard scanning
2014-04-07
Grioda iuchraichean a bhios iomchaidh airson sganadh a' mheur-chlàir
92.
Hide keyboard
2014-04-07
Falaich am meur-chlàr
93.
Keyboard layout with Greek literals, arrows and more, for math and physics education on an interactive Whiteboard.
2014-04-07
Co-dhealbhachd meur-chlàir le samhlaidhean Greugais, saighdean is eile airson foghlam matamataig 's fiosaigeachd air bòrd-geal eadar-ghnìomhach.
94.
Keyboard layout with Greek literals, arrows and more, for math and physics education on an interactive Whiteboard. This layout places all keys on a single, very wide layer.
2014-04-07
Co-dhealbhachd meur-chlàir le samhlaidhean Greugais, saighdean is eile airson foghlam matamataig 's fiosaigeachd air bòrd-geal eadar-ghnìomhach. Cuiridh an co-dhealbhachd seo na h-uile iuchair air an aon bhreath glè leathann.
95.
Medium size desktop keyboard
2014-04-07
Meur-chlàr deasga le meud meadhanach
96.
Mobile keyboard for small screens
2014-04-07
Meur-chlàr-làimhe airson sgrìnichean beaga
97.
More suggestions
2014-04-07
Barrachd mholaidhean
98.
Move keyboard
2014-04-07
Gluais am meur-chlàr
99.
Quit Keyboard
2014-04-07
Fàg am meur-chlàr
100.
Quit Onboard
2014-04-07
Fàg Onboard
101.
Set and Settings
2014-04-07
Seata 's roghainnean
103.
Space efficient desktop keyboard
2014-04-07
Meur-chlàr deasga beag
104.
Special Characters
2014-04-07
Caractaran sònraichte
106.
Special characters for interactive whiteboards
2014-04-07
Caractaran sònraichte airson bùird-gheala eadar-ghnìomhach
107.
Spelling suggestion
2014-04-07
Moladh litreachaidh
108.
Sub-, Superscripts; Fractions
2014-04-07
Fo-, Os-sgrìobhaidhean; Bloighean
232.
Name
2014-04-07
Ainm
233.
Description
2014-04-07
Tuairisgeul
273.
Options
2014-04-07
Roghainnean
274.
Show lan_guage switcher
2014-04-07
Seall suidsear a' chà_nain
275.
Show a button for language selection.
2014-04-07
Seall putan gus cànan a thaghadh.
276.
Show button to pause learning
2014-04-07
Seall putan gus stad air an ionnsachadh
277.
Words typed while this button is pressed won't be remembered.
2014-04-07
Cha dèid facal a chur an cuimhne fhad 's a bhios am putan seo 'ga bhrùthadh.
278.
Buttons
2014-04-07
Putanan
326.
<big>Onboard failed to open learned word suggestions.</big> The error was: <tt>{}</tt> Revert word suggestions to the last backup (recommended)?
2016-06-10
<big>Cha deach le Onboard molaidhean fhaclan air an ionnsachadh fhosgladh.</big> Seo a' mhearachd: <tt>{}</tt> A bheil thu airson molaidhean nam faclan a thilleadh gun lethbhreac-glèidhidh mu dheireadh (mholamaid seo)?
2014-04-07
<big>Cha deach le Onboard molaidhean fhaclan air an ionnsachadh fhosgladh.</big> Seo a' mhearachd: <tt>{}</tt> A bheil thu airson molaidhean nam faclan aiseag gun lethbhreac-glèidhidh mu dheireadh (mholamaid seo)?
2014-04-07
<big>Cha deach le Onboard molaidhean fhaclan air an ionnsachadh fhosgladh.</big> Seo a' mhearachd: <tt>{}</tt> A bheil thu airson molaidhean nam faclan aiseag gun lethbhreac-glèidhidh mu dheireadh (mholamaid seo)?
327.
<big>Onboard failed to open learned word suggestions.</big> The error was: <tt>{}</tt> The suggestions have to be reset, but the erroneous file will remain at '{}'
2014-04-07
<big>Cha deach le Onboard molaidhean fhaclan air an ionnsachadh fhosgladh.</big> Seo a' mhearachd: <tt>{}</tt> Feumaidh sinn na molaidhean ath-shuidheachadh ach mairidh am faidhle mearachdach aig '{}'
422.
Failed to load language model '{}': {} ({})
2014-04-07
Dh'fhàillig le luchdadh modail a' chànain '{}': {} ({})
424.
Copy layout '{}' to this new name:
2014-04-07
Cuir lethbhreac dhen cho-dhealbhachd '{}' gun ainm ùr seo:
425.
Delete layout '{}'?
2014-04-07
A bheil thu airson an co-dhealbhachd '{}' a sguabadh às?
431.
Core layouts
2014-04-07
Bun-cho-dhelabhachdan
432.
Contributions
2014-04-07
Tabhartasan
433.
User layouts
2014-04-07
Co-dhealbhachdan cleachdaiche
434.
Author: {}
2014-04-07
Ùghdar: {}
435.
About Layout
2014-04-07
Mun cho-dhealbhachd