Translations by Jordi Estrada

Jordi Estrada has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 149 results
~
Ternary DNS:
2011-05-18
DNS terciari:
~
This program is a component of NetworkManager (http://projects.gnome.org/NetworkManager).
2011-05-18
Aquest programa és un component del NetworkManager (http://projects.gnome.org/NetworkManager).
4.
Manage and change your network connection settings
2011-05-18
Gestioneu i modifiqueu els paràmetres de connexió de xarxa
11.
Suppress networks available notifications
2011-05-18
No mostris les notificacions de xarxes disponibles
14.
Used to determine whether settings should be migrated to a new version.
2011-05-18
S'utilitza per determinar si cal migrar els paràmetres a una versió nova.
31.
The VPN connection '%s' failed because the network connection was interrupted.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè s'ha interromput la connexió de xarxa.
32.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service stopped unexpectedly.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè el servei VPN s'ha aturat de manera inesperada.
33.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service returned invalid configuration.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè el servei VPN ha retornat una configuració no vàlida.
34.
The VPN connection '%s' failed because the connection attempt timed out.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè s'ha acabat el temps d'espera de l'intent de connexió.
35.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service did not start in time.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè el servei VPN no s'ha iniciat en el temps establert.
36.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service failed to start.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè no s'ha pogut iniciar el servei VPN.
37.
The VPN connection '%s' failed because there were no valid VPN secrets.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè no s'ha trobat cap secret VPN vàlid.
38.
The VPN connection '%s' failed because of invalid VPN secrets.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè els secrets VPN no són vàlids.
39.
The VPN connection '%s' failed.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s».
46.
VPN Connection Failed
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN
47.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service failed to start. %s
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè no s'ha pogut iniciar el servei VPN. %s
48.
The VPN connection '%s' failed to start. %s
2011-05-18
No s'ha pogut iniciar la connexió VPN «%s». %s
49.
device not ready (firmware missing)
2011-05-18
el dispositiu no està preparat (manca el microprogramari)
50.
device not ready
2011-05-18
el dispositiu no està preparat
59.
Networking disabled
2011-05-18
S'ha inhabilitat la gestió de xarxes
60.
Enable _Networking
2011-05-18
Habilita la gestió de _xarxes
64.
Enable N_otifications
2011-05-18
Habilita les n_otificacions
75.
You are now connected to '%s'.
2011-05-18
Esteu connectat a «%s».
79.
Network connection '%s' active
2011-05-18
La connexió de xarxa «%s» és activa
83.
VPN connection '%s' active
2011-05-18
La connexió VPN «%s» és activa
98.
Wrong PUK code; please contact your provider.
2011-05-18
El codi PUK no és correcte. Contacteu amb el vostre proveïdor.
99.
Wrong PIN code; please contact your provider.
2011-05-18
El codi PIN no és correcte. Contacteu amb el vostre proveïdor.
108.
You are now connected to the mobile broadband network.
2011-05-18
Esteu connectat a la xarxa de banda ampla mòbil.
114.
You are now connected to the CDMA network.
2011-05-18
Esteu connectat a la xarxa CDMA.
129.
You are now connected to the GSM network.
2011-06-01
Esteu connectat a la xarxa GSM.
179.
roaming
2011-05-18
itinerància
188.
Unknown
2011-05-18
Desconeguda
192.
Unknown
2011-05-18
Desconeguda
194.
Broadcast Address:
2011-05-18
Adreça de difusió:
195.
Unknown
2011-05-18
Desconeguda
199.
802.11 WiFi (%s)
2011-05-18
Wi-Fi 802.11 (%s)
203.
General
2011-05-18
General
211.
IPv4
2011-05-18
IPv4
213.
Ignored
2011-05-18
Ignorada
221.
Copyright © 2004-2011 Red Hat, Inc. Copyright © 2005-2008 Novell, Inc. and many other community contributors and translators
2011-05-18
Copyright © 2004-2011 Red Hat, Inc. Copyright © 2005-2008 Novell, Inc. i molts col·laboradors i traductors voluntaris
222.
Notification area applet for managing your network devices and connections.
2011-05-18
Miniaplicació per a l'àrea de notificació per gestionar els dispositius i les connexions de xarxa.
226.
A password is required to connect to '%s'.
2011-05-18
Cal que introduïu una contrasenya per connectar-vos a «%s».
233.
SIM PUK unlock required
2011-05-18
Cal el codi PUK de desbloqueig de la SIM
234.
SIM PUK Unlock Required
2011-05-18
Cal el codi PUK de desbloqueig de la SIM
235.
The mobile broadband device '%s' requires a SIM PUK code before it can be used.
2011-05-18
Cal el codi PUK de la SIM per poder utilitzar el dispositiu de banda ampla mòbil «%s».
236.
PUK code:
2011-05-18
Codi PUK:
237.
New PIN code:
2011-05-18
Codi PIN nou:
238.
Re-enter new PIN code:
2011-05-18
Torneu a introduir el codi PIN nou:
239.
Show PIN/PUK codes
2011-05-18
Mostra els codis PIN/PUK
240.
IP addresses identify your computer on the network. Click the "Add" button to add an IP address.
2011-05-18
Les adreces IP identifiquen el vostre ordinador a la xarxa. Feu clic al botó «Afegeix» per afegir una adreça IP.