Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.

These translations are shared with Nautilus main series template nautilus.

110 of 1058 results
1.
Nautilus, also known as Files, is the default file manager of the GNOME desktop. It provides a simple and integrated way of managing your files and browsing your file system.
Program Nautilus, tiež známy ako Súbory, je predvolený správca súborov prostredia GNOME. Poskytuje jednoduchý a integrovaný spôsob spravovania vašich súborov a prehliadania vášho systému súborov.
Translated by Dusan Kazik on 2014-09-10
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in:9
2.
Nautilus supports all the basic functions of a file manager and more. It can search and manage your files and folders, both locally and on a network, read and write data to and from removable media, run scripts, and launch applications. It has three views: Icon Grid, Icon List, and Tree List. Its functions can be extended with plugins and scripts.
Program Nautilus podporuje všetky základné funkcie správcu súborov a ešte viac. Dokáže vyhľadať a spravovať vaše súbory a priečinky, miestne aj v sieti, čítať a zapísať údaje na vymeniteľných médiách, spustiť skripty a aplikácie. Obsahuje tri druhy zobrazení: Mriežka ikôn, zoznam ikôn a stromové zobrazenie. Jeho funkcie môžu byť rozšírené pomocou zásuvných modulov a skriptov.
Translated by Dusan Kazik on 2014-09-10
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in:13
3.
Run Software
Spustiť softvér
Translated by Dusan Kazik on 2013-03-25
desktop entry name
Located in data/nautilus-autorun-software.desktop.in:3
4.
Connect to Server
set dialog properties
Pripojiť k serveru
Translated and reviewed by Marcel Telka on 2005-11-09
desktop enty name
Located in ../data/nautilus-connect-server.desktop.in.in.h:1 ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:547
5.
Files
Súbory
Translated by helix84 on 2011-05-18
Located in data/org.gnome.Nautilus.desktop.in:3 src/nautilus-mime-actions.c:107 src/nautilus-properties-window.c:4602 src/nautilus-window.c:3091
6.
Access and organize files
Pristupuje k súborom a organizuje ich
Translated by Dusan Kazik on 2018-03-24
desktop entry comment
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:7 data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in:4
7.
folder;manager;explore;disk;filesystem;
Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
priečinok;správca;prehliadať;disk;systém súborov;
Translated by Dusan Kazik on 2013-03-25
destkop entry keywords
Located in data/org.gnome.Nautilus.desktop.in:6
8.
Open a New Window
Otvoriť nové okno
Translated and reviewed by Pavol Klačanský on 2012-03-16
Located in debian/nautilus-home.desktop.in:9
9.
Saved search
Uložené vyhľadávanie
Translated and reviewed by Marcel Telka on 2006-03-09
mime-type comment
Located in ../data/nautilus.xml.in.h:1
10.
Archive Mounter
Pripájanie archívov
Translated and reviewed by Pavol Klačanský on 2012-01-18
Located in debian/mount-archive.desktop.in:3
110 of 1058 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: 6205, Dusan Kazik, Fpfilko, Frantisek Elias, František Horínek, Marcel Telka, Marián Bača, Martin, Milan Slovák, Misl1, P_E_T_O, Pavol Klačanský, Peter Mráz, helix84, tuharsky.