Translations by Eskild Hustvedt

Eskild Hustvedt has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 143 results
~
Browse the file system with the file manager
2008-04-11
Bla gjennom filsystemet med filhandsamaren
12.
Open your personal folder
2008-04-11
Opna din personlige mappe
52.
The date the file was accessed.
2008-04-11
Datoen fila vart lest sist.
74.
%s (%s)
2008-04-11
%s (%s)
79.
This file cannot be mounted
2008-04-11
Denne fila kan ikkje monterast
84.
Slashes are not allowed in filenames
2008-04-11
Skråstrek er ikkje tillatt i filnamn
85.
File not found
2008-04-11
Fil ikkje funne
86.
Toplevel files cannot be renamed
2008-04-11
Kan ikkje endra namn for filer på toppnivå
87.
Unable to rename desktop icon
2008-04-11
Kan ikkje endra namn på skrivebordsikon
88.
Unable to rename desktop file
2008-04-11
Kan ikkje endra namn på skrivebordsfil
95.
Not allowed to set permissions
2008-04-11
Har ikkje lov til å setja rettar
96.
Not allowed to set owner
2008-04-11
Har ikkje rettar til å setja eigar
97.
Specified owner '%s' doesn't exist
2008-04-11
Oppgjeven eigar, «%s», eksisterer ikkje
98.
Not allowed to set group
2008-04-11
Inga tilgang til å setja gruppe
99.
Specified group '%s' doesn't exist
2008-04-11
Oppgjeven gruppe «%s» eksisterer ikkje
101.
%'u item
%'u items
2008-04-11
%'u oppføring
%'u oppføringar
102.
%'u folder
%'u folders
2008-04-11
%'u mappe
%'u mapper
103.
%'u file
%'u files
2008-04-11
%'u fil
%'u filer
106.
Unknown
2008-04-11
Ukjend
123.
Link to %s
2008-04-11
Lenkja til %s
154.
Delete _All
2008-04-11
Slett _alle
157.
_Merge
2008-04-11
_Flett
158.
Merge _All
2008-04-11
Flett _alle
160.
%'d second
%'d seconds
2008-04-11
%'d sekund
%'d sekund
161.
%'d minute
%'d minutes
2008-04-11
%'d minutt
%'d minutt
162.
%'d hour
%'d hours
2008-04-11
%'d time
%'d timar
163.
approximately %'d hour
approximately %'d hours
2008-04-11
omtrent %'d time
omtrent %'d timar
164.
Another link to %s
2008-04-11
Ein annan lenkje til %s
165.
%'dst link to %s
2008-04-11
%'dste lenkja til %s
166.
%'dnd link to %s
2008-04-11
%'dre lenkja til %s
167.
%'drd link to %s
2008-04-11
%'ddje lenkja til %s
168.
%'dth link to %s
2008-04-11
%'dde lenkja til %s
177.
%s (%'dth copy)%s
2008-04-11
%s (%'dde kopi)%s
178.
%s (%'dst copy)%s
2008-04-11
%s (%'dste kopi)%s
179.
%s (%'dnd copy)%s
2008-04-11
%s (%'ddre kopi)%s
180.
%s (%'drd copy)%s
2008-04-11
%s (%'ddje kopi)%s
182.
(%'d
2008-04-11
(%'d
184.
Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item from the trash?
Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items from the trash?
2008-04-11
Er du sikker på at du vil slette %'d vald oppføring i papirkorga permanent?
Er du sikker på at du vil slette %'d valde oppføringar i papirkorga permanent?
190.
Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item?
Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items?
2008-04-11
Er du sikker på at du vil slette %'d vald oppføring permanent?
Er du sikker på at du vil slette %'d valde oppføringar permanent?
191.
%'d file left to delete
%'d files left to delete
2008-04-11
%'d fil att å slette
%'d filer att å slette
197.
_Skip files
2008-04-11
_Hopp over filer
201.
There was an error deleting %B.
2008-04-11
Det oppsto ein feil under sletting av %B.
202.
Moving files to trash
2008-04-11
Flytter filer til papirkurv
203.
%'d file left to trash
%'d files left to trash
2008-04-11
%'d fil att å slette
%'d filer att å slette
208.
Unable to eject %V
2008-04-11
Kan ikkje løyse ut %V
209.
Unable to unmount %V
2008-04-11
Kan ikkje avmontere %V
210.
Do you want to empty the trash before you unmount?
2008-04-11
Vil du tømme papirkorga før du avmonterer?
211.
In order to regain the free space on this volume the trash must be emptied. All trashed items on the volume will be permanently lost.
2008-04-11
Papirkorga må tømmes for å få tilbake ledig plass på dette volumet. Alle oppføringar i papirkorga vil verta borte permanent.
214.
Preparing to copy %'d file (%S)
Preparing to copy %'d files (%S)
2008-04-11
Forbereder kopiering av %'d fil (%S) ...
Forbereder kopiering av %'d filer (%S) ...
215.
Preparing to move %'d file (%S)
Preparing to move %'d files (%S)
2008-04-11
Forbereder flytting av %'d fil (%S) ...
Forbereder flytting av %'d filer (%S) ...