Translations by Andreas N.

Andreas N. has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

148 of 48 results
10.
Archive Mounter
2011-10-24
Arkivmontering
52.
The date the file was accessed.
2011-10-24
Datoen fila sist vart opna.
126.
Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder that conflict with the files being copied.
2011-10-24
Du må stadfesta kvar fil som er i konflikt med filer i mappa, før dei vert erstatta.
130.
Replacing it will remove all files in the folder.
2011-10-24
Om du erstattar den, vil alle filer i mappa slettast.
134.
Replacing it will overwrite its content.
2011-10-24
Om du erstattar den, vil innhaldet overskrivast.
146.
Apply this action to all files
2011-10-24
Utfør denne handlinga på alle filer
150.
File conflict
2011-10-24
Filkonflikt
186.
Empty all items from Trash?
2012-01-31
Sletta alle filene i papirkorga?
2011-10-24
Fjerna alt frå papirkorga?
187.
All items in the Trash will be permanently deleted.
2012-01-31
Alle filene i papirkorga vil verta sletta for godt.
2011-10-24
Alle oppføringar i papirkorga vil verta sletta for godt.
379.
If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to delete files, or empty the Trash.
2012-01-31
Dersom sett til «true», vil Nautilus be om stadfesting når du prøver å slette filer eller tømme papirkorga.
411.
If set, Nautilus will append URIs of selected files and treat the result as a command line for bulk renaming. Bulk rename applications can register themselves in this key by setting the key to a space-separated string of their executable name and any command line options. If the executable name is not set to a full path, it will be searched for in the search path.
2011-10-28
Dersom valt, vil Nautilus leggja til adressene til valde filer og handsama resultatet som ein kommando for mengdeendring av filnamn. Program for mengdeendring av filnamn kan registrera seg sjølve i denne nøkkelen, ved å oppføra denne nøkkelen som ein mellomromsdelt tekst med det køyrbare namnet og eventuelle kommandoalternativ. Dersom det køyrbare namnet ikkje er ein full stig, vil det verta søkt etter i søkjestigen.
2011-10-28
Dersom valt, vil Nautilus leggja til adressene til valde filer og handsama resultatet som ein kommando for mengdeendring av filnamn. Program for mengdeendring av filnamn kan registrera seg sjølve i denne nøkkelen, ved å oppføra denne nøkkelen som ein mellomromsdelt tekst med det køyrbare namnet og eventuelle kommandoalternativ. Dersom det køyrbare namnet ikkje er ein full sti, vil det verta søkt etter i søkjestien.
447.
Fade the background on change
2011-10-28
Ton bakgrunnen ved endring
448.
If set to true, then Nautilus will use a fade effect to change the desktop background.
2011-10-28
Dersom sett til «true», vil Nautilus endra skrivebordsbakgrunnen med toningseffekt.
497.
Bookmarks
2011-10-28
Bokmerke
519.
By T_rash Time
2011-10-28
Etter tid _sletta
520.
Keep icons sorted by trash time in rows
2011-12-15
Sorter ikona i rader etter tid sletta
2011-10-28
Hald ikon sortert i rader etter tid sletta
543.
_Organize Desktop by Name
2011-10-28
_Organiser skrivebordet etter namn
589.
_Run executable text files when they are opened
2011-10-28
K_øyr køyrbare tekstfiler når dei vert opna
590.
_View executable text files when they are opened
2011-10-28
_Vis køyrbare tekstfiler når dei vert opna
615.
By Trashed Date
2011-10-28
Etter dato sletta
691.
This will open %d separate application.
This will open %d separate applications.
2011-10-28
Dette vil opna %d separat program.
Dette vil opna %d separate program.
697.
Show Details
2011-10-28
Vis detaljar
699.
All file operations have been successfully completed
2011-10-28
Alle filoperasjonar er fullførte
723.
Volume:
2011-04-20
Eining:
724.
Accessed:
2012-01-31
Opna:
781.
Restore selected items to their original position
2011-10-28
Gjenopprett valde element til opphavleg plassering
788.
Examples:
2011-10-28
Døme:
805.
Open With %s
2011-10-28
Opna med %s
824.
_Empty Document
2011-10-28
_Tomt dokument
825.
Create a new empty document inside this folder
2011-10-28
Lag eit nytt, tomt dokument i denne mappa
950.
_Open With %s
2011-10-28
_Opna med %s
965.
_New Tab
2011-10-28
_Ny fane
979.
Open the parent folder
2010-12-02
Opne mappa over
983.
_All Topics
2011-10-28
_Alle emne
986.
Locate files based on file name and type. Save your searches for later use.
2011-12-15
Finn filer basert på filnamn og type. Lagra søka dine for seinare bruk.
2011-10-28
Finn filer basert på filnamn og -type. Lagra søka dine for seinare bruk.
987.
Sort files and folders
2011-10-28
Sorter filer og mapper
988.
Arrange files by name, size, type, or when they were changed.
2011-10-28
Sorter filer etter namn, storleik, type eller når dei vart endra.
989.
Find a lost file
2011-10-28
Finn ei tapt fil
990.
Follow these tips if you can't find a file you created or downloaded.
2011-10-28
Følg desse tipsa om du ikkje klarer å finna ei fil du har laga eller lasta ned.
991.
Share and transfer files
2011-10-28
Del og overfør filer
992.
Easily transfer files to your contacts and devices from the file manager.
2011-10-28
Enkel overføring av filer til kontaktane og einingane dine frå filhandsamaren.
1004.
Open another tab for the displayed location
2010-12-02
Opna ei ny fane med same plassering
1023.
_Show Sidebar
2011-10-28
_Vis sidestolpe