Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.

These translations are shared with Nautilus main series template nautilus.

110 of 351 results
1.
Nautilus, also known as Files, is the default file manager of the GNOME desktop. It provides a simple and integrated way of managing your files and browsing your file system.
Nautilus, også kjent som Filer, er forvalgt filbehandler for GNOME-skrivebordet. Det gir deg en enkel og integrert måte å håndtere filer og filsystemet på.
Translated by Kjartan Maraas on 2015-12-15
Reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Nautilus, også kjent som Filer, er forvalgt filhåndterer for GNOME skrivebordet. Det gir deg en enkel og integrert måte å håndtere filer og filsystemet.
Suggested by Kjartan Maraas on 2014-02-20
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in:9
2.
Nautilus supports all the basic functions of a file manager and more. It can search and manage your files and folders, both locally and on a network, read and write data to and from removable media, run scripts, and launch applications. It has three views: Icon Grid, Icon List, and Tree List. Its functions can be extended with plugins and scripts.
Nautilus støtter alle grunnleggende funksjoner i en filbehandler og mer. Den kan finne og håndtere filer og mapper, både lokalt og på nettverket, lese og skrive data fra eksterne medier samt kjøre skript og starte programmer. Den har tre visninger: Ikonrutenett, ikonliste og treliste. Funksjonaliteten kan utvides med tillegg og skript.
Translated by Åka Sikrom on 2015-01-06
Reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Nautilus støtter alle grunnleggende funksjoner i en filhåndterer og mer. Den kan søke og håndtere filer og mapper, både lokalt og på nettverket, lese og skrive data fra eksterne medier samt kjøre skript og starte programmer. Den har tre visninger: Ikonrutenett, ikonliste og treliste. Funksjonaliteten kan utvides med tillegg og skript.
Suggested by Kjartan Maraas on 2014-02-20
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in:13
6.
Access and organize files
Utforsk og organiser filer
Translated by Åka Sikrom on 2014-05-25
Reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Aksesser og organiser filer
Suggested by Kjartan Maraas on 2011-05-18
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:7 data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in:4
8.
Open a New Window
Åpne nytt vindu
Translated by OHV on 2012-05-20
Reviewed by Åka Sikrom on 2016-10-30
In upstream:
Åpne et nytt vindu
Suggested by Mathias Bynke on 2012-10-01
Suggestions:
Opna eit nytt vindauge
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Vivid package "nautilus" by Moonchild on 2013-08-09
Located in debian/nautilus-home.desktop.in:9
20.
If set, wrap lines if the text becomes too wide.
Hvis dette er valgt, brytes linjene hvis teksten blir for bred.
Translated by Åka Sikrom on 2015-01-06
Reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Hvis satt vil linjene brytes hvis teksten blir for bred.
Suggested by Kjartan Maraas on 2009-01-19
Suggestions:
Dersom satt, vil linjer som vert for lange brytast.
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Vivid package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2009-07-01
Located in ../eel/eel-editable-label.c:329
22.
The current position of the insertion cursor in chars.
Gjeldende posisjon for innsettingsmarkøren i tegn.
Translated by Åka Sikrom on 2015-01-06
Reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Aktiv posisjon for innsettingsmarkøren i tegn.
Suggested by Kjartan Maraas on 2009-01-19
Suggestions:
Plasseringa til skrivemerket, i teikn.
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Vivid package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2011-05-18
Plasseringa til innsetjingsmarkøren, i teikn.
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Vivid package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2010-09-10
Located in ../eel/eel-editable-label.c:337
31.
You can stop this operation by clicking cancel.
Du kan avbryte dette ved å trykke avbryt.
Translated by Kjartan Maraas on 2015-12-15
Reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Du kan stoppe denne operasjonen ved å trykke avbryt.
Suggested by Kjartan Maraas on 2009-01-19
Suggestions:
Du kan stoppa denne operasjonen ved å trykka avbryt.
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Vivid package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2009-07-01
Located in eel/eel-stock-dialogs.c:213
44.
The name and icon of the file.
Navn på og ikon for fila.
Translated by Åka Sikrom on 2014-03-22
Reviewed by Åka Sikrom on 2015-12-18
In upstream:
Navn og ikon for filen.
Suggested by Kjartan Maraas on 2005-11-09
Suggestions:
Namnet og ikonet til fila.
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Vivid package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2005-11-09
Located in src/nautilus-column-utilities.c:59
46.
The size of the file.
Filstørrelsen.
Translated by Åka Sikrom on 2014-09-24
Reviewed by Åka Sikrom on 2015-12-18
In upstream:
Størrelse på filen.
Suggested by Kjartan Maraas on 2005-11-09
Suggestions:
Storleiken på fila.
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Vivid package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2005-11-09
Located in src/nautilus-column-utilities.c:65
48.
The type of the file.
Filtypen.
Translated by Åka Sikrom on 2014-02-11
Reviewed by Åka Sikrom on 2015-12-18
In upstream:
Filens type.
Suggested by Kjartan Maraas on 2005-11-09
Suggestions:
Filtypen til fila.
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Vivid package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2005-11-09
Located in src/nautilus-column-utilities.c:72
110 of 351 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: ., Almanildo, Anders Bondehagen, Espen Krømke, Joakim Langvand, Kenneth Jenssen, Kjartan Maraas, Kjetil Birkeland Moe, Mathias Bynke, Mathias Hellevang, Morten, OHV, Roy S, Thomas Lekanger, Åka Sikrom, Øivind Hoel.