Browsing Armenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Armenian guidelines.

These translations are shared with Nautilus main series template nautilus.

110 of 23 results
11.
Home Folder
Գլխավոր թղթապանակ
Translated and reviewed by Vahan Harutyunyan on 2014-10-28
In upstream:
Սեփական տուն պանակ
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2006-09-04
Located in debian/nautilus-home.desktop.in:3
38.
Select _All
Նշել _Բոլորը
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2011-02-10
In upstream:
Ընտրել ամբողջը _All
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2006-09-04
Located in src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:29
366.
This drop target only supports local files.
Այս նետման նշանակետը աջակցում է միայն տեղային նշոցներին։
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2011-05-24
In upstream:
Այս նետման նշանակետը աջակցում է միայն տեղային ֆայլերին։
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2006-09-04
Located in src/nautilus-program-choosing.c:380 src/nautilus-program-choosing.c:393
376.
Always use the location entry, instead of the pathbar
Միշտ օգտագործել հրամահատողը, և ոչ երթուղու վահանակը
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2011-02-10
In upstream:
Միշտ օգտագործել տեղակայման մուտքագրումը, և ոչ ցանցի երթուղին
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2006-09-04
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:86
386.
What to do with executable text files when activated
Ինչպես վարվել գործարկվող տեքստային նշոցների հետ, երբ ակտվացվում են։
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2011-05-24
In upstream:
Ինչպես վարվել գործարկվող տեքստային ֆայլերի հետ, երբ ակտվացվում են։
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2006-09-04
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:127
402.
Default sort order
Տեսակավորման լռելյայն կարգ
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2011-02-10
In upstream:
Տեսակավորման նախնական կարգ
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2006-09-04
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:171
406.
Default folder viewer
Պանակների լռելյայն դիտարկումը
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2011-02-10
In upstream:
Պանակների նախնական տեսաբերում
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2006-09-04
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:187
416.
Default icon zoom level
Պատկերակների լռելյայն չափը
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2011-02-10
In upstream:
Պատկերակի պատկերման նախնական մասշտաբ
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2006-09-04
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:238
417.
Default zoom level used by the icon view.
Լռելյայն մասշտաբը՝ պատկերակների տեսքով դիտարկման պահին։
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2011-02-10
In upstream:
Պատկերման մասշտաբի նախնական մակարդակ, որն օգտագործվում է պատկերակի տեսաբերման ժամանակ
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2006-09-04
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:239
422.
Default list zoom level
Ցանկի լռելյայն մասշտաբը
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2011-02-10
In upstream:
Պատկերման մասշտաբի նախնական ցանկ
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2006-09-04
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:256
110 of 23 results

This translation is managed by Ubuntu Armenian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Gevorg Hindoyan, Norayr Chilingaryan, Serj Safarian, Vahan Harutyunyan, Vardan, Սահակ.